|  Асоцијација за Граѓанска Толеранција И Соработка - NGO in special consultative status with the ECOSOC of the UN

Реализирани проекти


 • Фасадата држи, темелите тонат
 • Локален волонтерски сервис 2014/2015
 • Спротивен меѓуетнички role play
 • Инспекторот ѕвони колку што сака
 • Градоначалникот не е златна рипка
 • За слободното убедување дека властите не треба да ги предизвикуваме -1
 • За слободното убедување дека властите не треба да ги предизвикуваме -1
 • За слободното убедување дека властите не треба да ги предизвикуваме - 2
 • За слободното убедување дека властите не треба да ги предизвикуваме - 2
 • Видете се со наши очи
 • Карта на реформи во судство и економија
 • Непристоен предлог до судството (судски реформи во Македонија)
 • Предизборен месец на златните рипки (Демократија и демокритија)
 • Adversaria corutiae - Тетратки за корупција
 • Ad verbera pro verbi (Од ќотек на зборови)
 • Обука на новинари за маркетинг на културен производ
 • Институционализација на партиципативната култура (ИПК)
 • Од пајажина исткаена свила (ОПИС)
 • Женска прошетка во два правци – истовремено
 • Женска прошетка во два правци – истовремено
 • Низ срцето на ЗЛС (Законот за локална самоуправа)
 • Излет во градското двориште
 • Сите се исти, дали се?
 • Рецепт за пита од избори
 • Уште една НВО? (Двегодишник од работата на АГТИС)
 • Отворена канцеларија на градоначалникот
 • Рамковна меѓуетничка “Role Play” школа
 • Рамковниот договор, со или без него?
 • Подобрување на имиџот на нашето училиште
 • Школа за демократија
 • Сензибилизација во институциите за правата на жените и децата
 • Секој дом свој
 • Локален волонтерски сервис - 3
 • Локален волонтерски сервис 2012/2013
 • Локален волонтерски сервис 2013/2014
 • Локален волонтерски сервис 2013/2014