|  ACTAC - NGO in special consultative status with the ECOSOC of the UN

Publications

Brochure for the terrain campaign: Tricks in the pre-election promises 

   Трикови во предизборни ветувања - македонска верзија

    Трикови во предизборни ветувања - албанска верзија

    Инспекциски надзор - Збирка поуки и акти за деловниот сектор

    Карта на реформи во судството и економијата

    Предизборен месец на златните рипки

    Национални реформи во судството

    Од ќотек на зборви (Ad verbera pro Verbi)

    Тетратки за корупција (Adversaria Coruptiae)

 

    Индикативна културна стратегија - ИКС

    Од пајажина исткаена свила

    Фискална децентрализација во Македонија

    Одржливост низ еколошката деловност