Некој би рекол: беше проект и помина

Не помина, продолжуваме следните 2 години. Прашањето е дали проектот некого ќе инспирира, дали ги постигна целите и до каде? Овој проект ги постави темелите на свесноста за значењето на отворените податоци на општината, нивните услуги кон граѓаните и нивното правилно информирање. Градоначалниците се сигурно свесни за тоа, ги задолжија своите служби да бидат отчетни […]

Обука – Известувач на заедницата

Информацијата може да има многу слоеви и треба да потрошите многу време за да бидете сигурни што е вистина. Сепак ако има нечесна намера или е „репортерот“ мотивиран едно да гледа за друго да биде слеп, тогаш нема помош: останува само аналитичкото око на гледачот. Но зошто да зборуваме за ова кога може да го […]

Богатството се чува дома

Во период 01.05.2021 до 31.09.2021 година, АГТИС го реализира проектот„ Богатството се чува дома“, финансиски поддржан од Министерство за култура Цели на проектот: Допринос кон зачувување, презентирање и популаризација на нематеријалното културно наследство и пренесување традиционални знаења и вештини за народно и современо нараторство на помладите генерации; Презервација на народни приказни, гатанки, кратки говорни максими, […]

Преземи чекор

АГТИС, во период од 01-09-2019 до 31-08-2021 година,  како партнерска организација, ќе го имплементира  проектот „Преземи чекор“  Еразмус +, K 2 Стратешко партнерство за стручно образование. Референтен број на проектот: 2019-1-UK01-KA202-061906 Стратешкото партнерство го сочинуваат: AГТИС, Република Северна Македонија; Diversity Living Services, Англија; Mobilizing Expertise AB , Шведска; NGO Ritineitis, Латвија; Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, Италија. […]

Дебатно против „медиска“ неписменост

Донатор: Европска комисијаВреметраење на проект: 01.11.2019 – 30.04.2020Имплементација: АГТИСМедиумски партнер: Радио „Пела“Географска област на проектот: општини: Прилеп, Долнени, Кривогаштани. Цел на проектот: Демистификација на медиумските манипулации, едукација и развој на дискусионен процес за критичко мислење и демократски вредности преку методот Известување на заедницата. Проектна визуализација: “User-friendly” (Блиски до корисникот) видеа: Новинарска патка Проверете кому што му е битно […]

Следете нѐ:

Донатори: