Publications

Brochure for the terrain campaign: Tricks in the pre-election promises 

Трикови во предизборни ветувања – македонска верзија

Трикови во предизборни ветувања – албанска верзија

Инспекциски надзор – Збирка поуки и акти за деловниот сектор

Карта на реформи во судството и економијата

Предизборен месец на златните рипки

Национални реформи во судството

Од ќотек на зборви (Ad verbera pro Verbi)

Тетратки за корупција (Adversaria Coruptiae)

Индикативна културна стратегија – ИКС

Од пајажина исткаена свила

Фискална децентрализација во Македонија

Одржливост низ еколошката деловност