За слободното убедување дека властите не треба да ги предизвикуваме – 2

Имплементирани

Донатор: National Endowment for Democracy

Времетраење на проектот: Октомври 2010 – Септември 2011

“За слободното убедување дека властите не треба да ги предизвикуваме – 2” е продолжение на претходниот истоимен проект кој се реализираше во период од октомври 2009 година до септември 2010.

Проектот е дизајниран за да го капитализира и понатаму да го храни напредокот во почитувањето на човековите права на слободно изразување и слободно собирање.

Главна стратегиска цел на продолжениот проект е значајно да ја развие граѓанската, политичка и институционална нетолеранција кон нарушувањето на основното човеково и уставно право на слободно и јавно изразување на мислење и слободно јавно собирање и организирање за промоција на тоа мислење, преку зголемување на капацитетот, решеноста и свесноста на НВО–ите, лидерите на јавно мислење, новинарите и другите јавни актери.

Акцентот е ставен врз општествените актери кои треба да ги бранат овие две права и нивните капацитети како бранители.
________________________________________
Емисијата со наслов – “Невладините организации помеѓу прагмата и декларацијата’’,
може да се види на следните линкови:
1 дел – “Невладините организации помеѓу прагмата и декларацијата’’
2 дел – “Невладините организации помеѓу прагмата и декларацијата’’
________________________________________
Перформанса – Црно бел свет (АГТИС и Зевзекманија)
Перформанса – Шетачки говорник
Спот – Фатени на гласање
________________________________________
Од 03 мај до 07 мај – АГТИС спроведе обуки за НВО организации
На обуките се разговарашe и се разменуваа искуства за начинот на работење на НВОите во предизборието, кои и какви активности би можеле да се преземат за зголемена видливост на нивните резултати пред медиумите и пред граѓаните, со цел НВОите да ги мотивираат граѓаните за искористување на своето гласачко право.
Обуките беа во два дела:
1. Припремна обука за размена на идеи и искуства помеѓу невладините организации, на која ќе се утврдат темите за разговор со новинарите – обучувачи.
2. Обука и споделување на искуства помеѓу НВОите и новинарите
Воведничари: Горан Величковски (Зевзекманија – Канал 5), Љубиша Николовски А1, Стево Башуровски (Тера ТВ), Александар Цветкоски (АГТИС – Прилеп), Сашо Додовски (МКЦ – Битола)
• Обука за предизборно застапување
• Обука за јавно застапување и негова видливост
________________________________________
Во месец декември е спроведена електронска анкета за „Состојбите, секторската покриеност и капацитетите за застапување на граѓанскиот сектор’’, резултатите од анкетата
________________________________________

Project’s media exposition and influence:
Radio network Kanal 77& Radio Free Europe, 17.11.2010, http://www.makdenes.org/content/article/2222560.html;
A1 TV New, 27.11.201; MTV 1 “Good Morning Macedonia”-morning show, 14.12.2010; TV Sitel “Journal”, morning show, 14.12.201;TV Sitel (Rerun),14.12.2010;
TV Tera “Actuel”, 14.12.2010, http://www.youtube.com/tvtera#p/u/115/mbDuvUnXVFE, http://www.tera.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=29716%3A2010-12-14-16-55-46&catid=48%3A2008-10-22-13-36-33&Itemid=106 ;
BOM TV – satellite network, 14.12.2010, http://www.youtube.com/tvtera#p/u/115/mbDuvUnXVFE, http://www.tera.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=29716%3A2010-12-14-16-55-46&catid=48%3A2008-10-22-13-36-33&Itemid=106,
TV Tera “Actuel”, 15.12.2010, http://www.youtube.com/tvtera#p/u/110/s1E A9SwuvE, http://tera.mk/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=104&video_id=1782,
Tera TV, 19.12.2010, http://www.youtube.com/agtis#p/u/16/9U8MoakIJhc, TV Tera(Rerun), 23.12.2010, 25.12.2010, 26.12.2010, http://www.youtube.com/agtis#p/u/16/9U8MoakIJhc;
agtis.org.mk, http://www.youtube.com/agtis#p/u/7/mzn_fLWh0do, http://www.youtube.com/agtis#p/u/6/AZ3eqcPuCxY;
Press conference Hotel Continental, 23.12.2011, http://www.mia.com.mk/default.aspx?vId=79709323&lId=1&pmId=13;
TV Tera “Actuel”, 07.01.2011, http://www.tera.mk/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=104&video_id=1865,
http://www.youtube.com/tvtera#p/u/81/IaoKsQHg9sA;
TV Tera “Actuel”, 12.01.2011, http://www.tera.mk/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=104&video_id=1870,
http://www.youtube.com/tvtera#p/u/69/GpYG5PV2um4;
MTV 1 “Good Morning Macedonia”-morning show, 04.03.2011; Macedonian Radio – Nightly program, 04.03.2011;
Web portal “Okno”, 18.03.2011,http://www.okno.mk/node/10518;
Tera TV -Walking talker, 25.03.2011, 26.03.2011, 28.03.2011, http://www.youtube.com/agtis#p/u/15/CWTJHZJ-1Cc;
TV Sitel – morning show, “Journal” , 30.03.2011, Rerun 30.03.2011, http://www.youtube.com/watch?v=EC;k4xrGLFmk
TV Kanal 5 morning show “Hello Macedonia”, 30.03.2011, TV Kanal 5 News, 03.04.2011, http://www.kanal5.com.mk/default.aspx?mId=37&eventId=73369;
TV Tera“Actuel”, 06.05.2011, http://www.youtube.com/tvtera#p/search/0/kiHmJDsIVF0
http://www.tera.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=35354%3A2011-05-06-16-24-39&catid=48%3A2008-10-22-13-36-33&Itemid=106;
Alfa TV – political show “PRESSing”, 13.05.2011, http://www.alfa.mk/default.aspx?mId=104&gId=399;
TV Kanal 5 – TV show “Zevzekmania”, 13.05.2011, http://www.youtube.com/user/agtis?feature=mhum
TV Kanal 5, TV Kanal 5+, 15.05.2011, 18.05.2011, (Re-runs);
A1 TV – “Early Day” morning show, 17.05.2011, http://www.youtube.com/agtis#p/u/9/dZ0uAQM1zn4;
TV Kanal Vizija, 23.05.2011, http://www.youtube.com/agtis#p/u/7/1wriUW31mIk;
Daily newspaper “Utrinski vesnik”, 26.05.2011, http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=716D3AD13624A54C8974DF159C95FF04
TV Kanal 5-TV show “Zevzekmania”, 27.05.2011, http://www.youtube.com/agtis#p/u/9/JoGrmcbmTkA;
TV Kanal 5, TV Kanal 5+, 29.05.2011, 01.06.2011 (Re-runs);
A1TV News, 27.05.2011, http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=138529,
http://www.youtube.com/agtis#p/u/10/IkWgJ9Kf5gQ
Web portal “10bez10”, 27.05.2011, http://www.10bez10.com/vesti/1329-70-od-gragjanite-se-plasat-javno-da-govorat-stravuvajki-za-rabotnoto-mesto-i-drugi-posledici;
Radio network Kanal 77, 27.05.2011, http://www.kanal77.com.mk/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4796:70————–&catid=81:mkd&Itemid=458
TV Kanal Vizija, 27.05.2011, http://www.youtube.com/agtis#p/u/6/rST5ydp7Zt0
TV Kanal Vizija, 27.05.2011, http://www.kanalvizija.prilep.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1040:2011-05-27-20-07-35&cakit; TV 24 News, 28.05.2011, http://www.24vesti.mk/s/?FA92E46C5E4A02C8C55088D04B7EB8953D0236EE;
Daily newspaper “Vest”, 28/29.05.2011, http://vest.com.mk/?ItemID=19E44530002FDD4CB31BF5E2110DDC26;
TV 24 News, 30.05.2011, http://www.24vesti.mk/s/?16B843178753435E0B5D6CCFBBD7AFFA1D7DB71A;
TV AB Kanal, 30.05.2011, http://www.youtube.com/agtis#p/u/9/yb6dKZqYjWs;
Web portal Tocka.com.mk, 30.05.2011, http://www.time.mk/read/36bd609767/5bf8768bc7/index.html;
News agency Makfaks, 30.05.2011, http://www.makfax.com.mk/_tools/refinedSearch#257733%2Fgrafit_konferencija_za_izleznost_na_izborite;
Macedonian Radio Television, 30.05.2011, http://www.mrt.com.mk/mk/vesti/15902;
Web portal “Zurnal”, 30.05.2011, http://www.zurnal.mk/content.asp?id=2011530125650;
Web portal “Macedonia News”, 01.06.2011, www.macedonia-news.info/macedonia/2978;
Radio Free Europe, 01.06.2011, http://www.makdenes.org/content/article/24212293.html;
Daily newspaper “Utrinski vesnik”, 01.06.2011, http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=D7808B1A46253B47A8D13FFEDFC00D7E;
________________________________________
• Фотографии
________________________________________

• Постери