5до12: Дали доволно се заштитени правата на жените работнички

ОТВ

Работничките многу лесно ја прифаќаат состојбата во која што тие се наоѓаат, иако се соочуваат со многу проблеми и ризици во нивниот работен ангажман, тие имаат недоверба во правните механизми и институции бидејќи секоја нивна постапка при барање на работничко право може да води кон тоа тие да го изгубат своето работно место.

Погледнете го интервјуто на оваа тема во продолжение.