Како успеала Црвенкапа да ја научи бабата да користи Е – услуги?

Дали била Црвенкапа генијалец или бабичката? Не треба да си генијалец, туку да решиш. До ставот е!!! Се говори дека ние во Македонија сме „тврди“ во навиките и не сакаме ништо да менуваме. Како тогаш извезуваме компјутерски експерти и над 100.000  нашинци работат за странски ИТ компании? Тоа е – треба да решиш!!! Е – […]

...

Колку се отворени локалните самоуправи од Пелагонискиот регион?

АГТИС беше една од осумте организации кои заедно со Фондацијата Метаморфозис, со поддршка од Проектот на УСАИД за граѓанско учество, направи проценка на состојбата на доброто владеење на единиците на локалната самоуправа  во Република Северна Македонија за 2021 година. Се анализаше  работата на 80те единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје. Мерењето на отвореноста на […]

...

Oнлајн пакет „Тренинг за претприемништво“

Oнлајн пакет „Тренинг за претприемништво“,  дел од проектот „Преземи чекор“, во рамките на Еразмус +, K 2 Стратешкото партнерство за стручно образование. Стратешкото партнерство го сочинуваат: AГТИС, Република Северна Македонија; Diversity Living Services, Англија; Mobilizing Expertise AB, Шведска; NGO Ritineitis, Латвија; Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, Италија. „Тренинг за претприемништво“, е развиен […]

...

Промовиран онлајн пакет за претпримеништво за млади

Мултипликативен настан за презентација на онлајн пакет „Тренинг за претприемништво“ сe одржaа во вторник, 24 август 2021 година во СОУ „Ѓорче Петров“  Прилеп. Настанот е дел од проектот „Преземи чекор“, во рамките на Еразмус +, K 2 Стратешкото партнерство за стручно образование. Стратешкото партнерство го сочинуваат: AГТИС, Република Северна Македонија; Diversity Living Services, Англија; Mobilizing […]

...

Информативни настани во општина Долнени

Со цел да се допре до пошироката јавност а посебно до населението од руралните средини во период август-септеври информаторите преку ИНФО КАРАВАНОТ ќе ги посетатат жителите во оштина Долнени. Населението ќе го запозаат со: е-услугите од порталот uslugi.gov.mk, начини како да се најавата на порталот, како да аплицираат за одредена услуга и многу други дигитални услуги. […]

...

ИНФО КАРАВАН -Теренски инфо сесии за е-услуги

Во наредните месеци тернските  информатори преку ИНФО КАРАВАНОТ, ќе спроведат Теренски инфо сесии за е-услуги и обуки за основни дигитални вештини, за населението од општина Прилеп и општина Долнени. Активност е дел од Проектот „Е-услуга како самопослуга “ кој АГТИС го спроведува  во рамките на проектот финансиран од Европската Унија „Зголемување на граѓанското учество во […]

...

Локални Е-услуги

Граѓаните секогаш треба да добиваат квалитетни, навремени информаци и услуги, а за сето тоа, локалните самоуправи треба да се на страната  на граѓаните и да се трудат да ги подобруваат услугите кои им ги нудат на своите граѓани. Со брзиот напредок на информатичките технологи и дигитализацијата, се повеќе од класичните (традиционалини) услуги се заменуваат со […]

...

Повик за теренски инструктори

Повик за теренски инструктори АГТИС објавува повик за 3 (три) теренски инструктори за спроведување активности во рамките на Мобилениот центар за Е- услуги. Овој повик е дел од проектот „Е-услуга како самопослуга“, кој се грижи  пошироката јавност да ја разбере дигиталната агенда и да ја зголеми употребата на е-услуги. Активностите се состојат во реализација на […]

...

Богатството се чува дома

Во период 01.05.2021 до 31.09.2021 година, АГТИС го реализира проектот„ Богатството се чува дома“, финансиски поддржан од Министерство за култура Цели на проектот: Допринос кон зачувување, презентирање и популаризација на нематеријалното културно наследство и пренесување традиционални знаења и вештини за народно и современо нараторство на помладите генерации; Презервација на народни приказни, гатанки, кратки говорни максими, […]

...

Доколку сте вакцинирани симнете го по електронски пат вашиот Сертификат од страната www.vakcinacija.mk

Министерството за здравство издава потврда со QR code, на македонски и англиски јазик. Сертификат го добиваат сите граѓани што примиле вакцина со ревакцина и имаат потреба од сертификат. Насоките за изработка на овој сертификат се на Европската комисија, каде што предвидоа сет на податоци што ги содржи кодот, односно тој сертификат, а тоа се – […]

...