Без граѓаните веќе нема да може

Законот вели дека општинската работа е јавна, независно кој, како и зошто прима плата во општината. Лесно речено – тешко за реализација! Некој треба сите тие информации за работата на службите на општината и општинските јавни претпријатија да ги собере, обработи, да ги претвори во лесна, кратка и поуна информација, да ги објави и да […]

...

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ

Асоцијација за Граѓанска Толеранција и Соработка – АГТИС има отворена позиција за ангажирање проектен асистент Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: Познавање на основни компјутерски вештини Одлично познавање и употреба на англискиот јазик (говор и пишување) Одлични комуникациски вештини Познавање и работа со социјални мрежи Чувство на одговорност во извршувањето на поставените задачи Креативност […]

...

Отворени општини со отворени податоци – 2 „Неформален регионален информациски систем“

Донатор: National Endowment for Democracy – NEDВреметраење на проектот: Октомври 2023 – Септември 2025 Проектот ќе помогне да се зајакне капацитетот на локалните институции за граѓанско структурирано информирање, отчетност и транспарентност, а со тоа и да се зголеми учество на граѓаните во процесите на донесување одлуки на локално ниво во Пелагонискиот плански регион (ППР), се […]

...

Некој би рекол: беше проект и помина

Не помина, продолжуваме следните 2 години. Прашањето е дали проектот некого ќе инспирира, дали ги постигна целите и до каде? Овој проект ги постави темелите на свесноста за значењето на отворените податоци на општината, нивните услуги кон граѓаните и нивното правилно информирање. Градоначалниците се сигурно свесни за тоа, ги задолжија своите служби да бидат отчетни […]

...

Одржана Работилница „Будење на заспаниот џин“

На 09.06.2023 година, ја организиравме Дебатната работилница со наслов „Будење на заспаниот џин“, во просториите на ФИКТ во Битола која се одржа со сесрдна помош на УКЛО и Претседателот на советот на Пелагонискиот плански регион и градоначалник на Општина Прилеп д-р Борче Јовчески, кој исто така настапи со вевед за институционалната поставеност на ППР. Дебатниот […]

...

Семејно насилство

Семејното насилство, исто така наречено семејно злоставување или насилство од интимен партнер, е секое однесување што се користи за стекнување или одржување на моќ и контрола над интимен партнер. Ги опфаќа сите физички, сексуални, емоционални, економски и психолошки дејства или закани за дејствија што влијаат на другото лице. Ова е една од најчестите форми на […]

...

Ѕидај на стабилни темели

Веќе долго време АГТИС, во соработка со ЕИЖ работи на родово сензитивни прашања во Пелагонискиот Плански регион, кој е вистинска ризница на конфесии, етноси, различни модели на живеење и стопанисување, промовирајќи и јакнејќи ја родовата агенда, која е мошне потребна и инспиративна за човечкиот и економски развој на регионот. Во таа насока продолжуваме и со […]

...

Отворена позиција за проект асистент

Асоцијација за Граѓанска Толеранција и Соработка – АГТИС има отворена позиција за ангажирање на проектен асистент Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: Одлично познавање на англиски јазик Познавање на основни компјутерски вештини Способност за тимска работа Вештини и искуство за организирање настани и добри презентациски способноси Практичното искуство и вештини во користење фото и […]

...