Отворени општини, со отворени податоци

Донатор: National Endowment for Democracy – NEDВреметраење на проектот: Октомври 2022 – Септември 2023 Проектот ќе даде допринос кон реафирмацијата на граѓанско учество во процесите на носење одлуки на локално и регионално ниво во Пелагонискиот Плански Регион (ППР) со што ќе ја зајакне побарувачката и јавниот притисок за отчетност и транспарентност на ЕЛС, Центарот за […]

...

Биди Главна

Биди „главна“, но исчисти и зготви, најпрво И кај општествениот родов консензус има закачка: Барем кај нас, општите мислења на населението за жената како стопанственичка, политичарка, експерт, работничка, се под влијание на традиционалните матрици на размислување, кои се маскулини, односно го поддржуваат поредокот кој „Бог го дал“, во кој мажот е господарот, а жената е […]

...

Треба да се најде информацијата

Последните 15 години работите се менуваат и голем дел од работата на Миле, ја презеде Е – Миле, но е-услугите малку се користат, па властите не гледаат дека има интерес од граѓаните да ги подобрат е – услугите, да воведат нови, да ги заокружат како 100% постапка, а не „нешто по емеил, а нешто (пак) […]

...

МУ ПОМИНАЛ РОКОТ

Одејќи по институции за да си оствариме некое право и да си завршиме работа, често ни се случува да слушанеме, ви фали документ, донесете го уште овај документ, испечатете го во 5 примероци, дојдете утре, дојдете… , донесете …… ??? И на крај после многу месеци „шетања“ од шалтер до шалтер, среќни и со надеж […]

...

Приказни за мали деца

Имаше ситуација порано кога институциите имаа „закоравено срце“: ќе те слушнат, но ќе ти речат дека „немаш законско право за тоа што бараш“, колку и да ти е потребно. Сега е ситуацијата поинаква: институциите немаат веќе тврдо закоравено срце, туку „закоравен слух“ и не слушаат, туку мислат дека е доволно она што го кажуваат тие. […]

...

Анкета за истражување на степенот на дигитална писменост и користењето на е – услугите од страна на жените / девојките од Пелагонискиот Плански Регион

Оваа анкета има за цел да го истражи степенот на користење на достапните е -услуги во ППР, како и ставовите и убедувањата (како општествени вредности и како степенен на нивно практикување) во врска со дигиталната писменост и степенот на родово инволвирање во овие општествени напори, кои се зацртани и во многуте владини програми и стратегии […]

...

Да ти вражам – да ти кажам

Нашиот народ многу „верува на збор“, наместо да прочита, повеќе сака да помуабети со „пријател од општина“, отколку да побара каква е процедурата и најмногу од се: Знае како оди работата, оти некој „сигурен човек“ му кажал. Институциите знаат какви сме ние граѓаните, па не се трудат многу да воведат поефикасни е – услуги, каде […]

...

Започнува мерење на отвореноста на единиците на локалната самоуправа за 2022 година

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество (Civic Engagement Project), почнувајќи од денес, 15 февруари 2022 година, започнува ново мерењa на отвореноста на единиците на локалната самоуправа во Република Северна Македонија. Фондацијата Метаморфозис, во партнерство со Квантум Прима – Кавадарци, Центар за интеркултурен дијалог- Куманово, Здружение Мултикултура – Тетово, Фондација за развој на […]

...

Џабе им е фломастер

                Има раширено мислење дека администрацијата, а посебно шефовите на тие административни оддели, земаат „подароци“, затоа што граѓаните ги нуделе, па не било убаво „да ги одбијат“. Точно е дека граѓаните нудат мито, но само кога сакаат „леб преку погача“, односно, кога сакаат нешто на што законски немаат право. Точно е и тоа дека (кај […]

...

Е – услугите не го чекаат Годо

Ние одамна го чекаме Годо                 Веќе долго време АГТИС, во соработка со Екуменската Иницијатив на Жени работи на родово сензитивни прашања во Пелагонискиот Плански регион, кој е вистинска ризница на конфесии, етноси, различни модели на живеење и стопанисување, промовирајќи и јакнејќи ја родовата агенда, која е мошне потребна и инспиративна за човечкиот и економски […]

...