Open TV – Prilep

Project: Open TV Funded by: European Union Timeline of the project: November 2017 – September 2018 Description: The Center for Media Research (MIC), together with the partner organizations ACTAC – Prilep (Macedonia), Prijedor (Bosnia and Herzegovina) and Berane (Montenegro), with the support of the European Union, will implement in the next 11 months a project called Open Television (OTV) “. Project […]

...

ИМЕР СЕЛМАНИ: РЕФОРМИТЕ НЕ ЗНАЧИ САМО ДА СЕ СТАВАТ НА ХАРТИЈА, ТРЕБА ДА ЗАЖИВЕАТ

Интервју со Имер Селмани – поранешен министер за здравство и вице премиер за спроведување на Охридскиот договор „Реформите не значи тие само да се стават на хартија, да се креираат закони и подзаконски акти, туку треба да заживеат, а хендикепот на Македонија, цело време, бил во тоа дека: не дека немало добри закони и добри […]

...

Детски болести на демократијата

Донатор: National Endowment for Democracy – NEDВреметраење на проектот: Април 2018 – Јуни 2019 Општ преглед на логичка врска (вертикална логика на проектот) Цел на проектот: Да ја зголеми одговорноста, транспарентноста и реформската насока на владата и локалните самоуправи, напоредно со зајакнување на општите знаења за реформите, нивните причини, актери и „мерење“ на политичката волја. […]

...

Огласи

Оглас за асистент Асоцијација за Граѓанска Толеранција и Соработка – АГТИС има отворена позиција за асистент. Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: Одлично познавање на англиски јазик Способност за тимска работа Истражувачки способности Познавање на основните компјутерски програми од пакетот Практичното искуство и напредни вештини во користење фото и видео опрема, како и софтвер […]

...

Отворена ТВ – Прилеп

Проект: Отворена ТВ Донатор: Европска Унија Времетраење на проектот: Ноември 2017 – Септември 2018 Опис: Центарот за истражување на медиуми (МИЦ), заедно со партнерските организации АГТИС – Прилеп (Македонија), Приједор (Босна и Херцеговина) и Беране (Црна Гора), со поддршка на Европската унија, ќе спроведат во следните 11 месеци проект наречен “Отворена Телевизија (ОТВ)”. Цел на […]

...

Координати на културата

Донатор: Министерство за култура Времетраење на проектот: Април 2018 – Ноември 2018 Цел на проектот: Развивање нов културен простор за извидничките организации, базиран на културни, културно – амбиентални и еколошко – естетски премиси, кој мисијата и активностите на овие организации ќе ги ориентира кон интеркултурна и меѓународна размена, ќе ја зголеми нивната мобилност и капацитет […]

...

АГТИС во медиумите

АГТИС се грижи своите проектни активности и идеи максимално да ги презентира во медиумите, односно видливоста на проектните активности е прв приоритет.  100 прилози за Отворена ТВ 100. MRC – ДОМАШНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ДЕЛ ОД СИВАТА ЕКОНОМИЈА 99. MRC – ОТВ – ПРВА МЕДИСКА ЗАЕДНИЦА НА ИСТОЧЕН БАЛКАН – 99.1. Open TV Prilep […]

...

Рурален Community Reporting преку Отворена ТВ

Донатор: Амбасада на САД во Македонија Времетраење на проектот: Април 2018 – Декември 2018 Целта на проектот е зајакнување на капацитетот на граѓаните за учество во процесите на одлучување во руралните општини во Пелагонискиот плански регион, со што ќе се зголеми одговорноста и транспарентноста, како и грижата на локалните самоуправи кон граѓаните; преку јакнење на […]

...

Колумни

Трикови во предизборни ветувања: Проект: Чекајќи го новиот диктатор Финансиран од: НЕД Колумни „ПОРАКИ ДО ГЛАСАЧИТЕ“ од јавни личности и лидери на мислење: ПОРАКИ ДО ГЛАСАЧИТЕ Долго патување во ноќта – Сашо Орданоски – 06.10.2017 ПОРАКИ ДО ГЛАСАЧИТЕ „Чекајќи го новиот диктатор“ – Татјана Стојаноска Иванова – 07.10.2017 ПОРАКИ ДО ГЛАСАЧИТЕ Градоначалникот не е златна […]

...