АГТИС во медиумите

АГТИС се грижи своите проектни активности и идеи максимално да ги презентира во медиумите, односно видливоста на проектните активности е прв приоритет.  100 прилози за Отворена ТВ 100. MRC – ДОМАШНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ДЕЛ ОД СИВАТА ЕКОНОМИЈА 99. MRC – ОТВ – ПРВА МЕДИСКА ЗАЕДНИЦА НА ИСТОЧЕН БАЛКАН – 99.1. Open TV Prilep […]

...