АГТИС во медиумите

АГТИС се грижи своите проектни активности и идеи максимално да ги презентира во медиумите, односно видливоста на проектните активности е прв приоритет. Бриши наводници – Грујо, добри гости ти дојдоја- Убиство со песна – 21.11.2017 Плусинфо – Грујо, добри гости ти дојдоја- Убиство со песна – 20.11.2017 Плусинфо – Како да убиеш човек во 100 […]

...