АГТИС во медиумите

АГТИС се грижи своите проектни активности и идеи максимално да ги презентира во медиумите, односно видливоста на проектните активности е прв приоритет. МЕДИСКИ ПОЈАВУВАЊА АГТИС 2018  100 прилози за Отворена ТВ 100. MRC – ДОМАШНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ДЕЛ ОД СИВАТА ЕКОНОМИЈА – 05.10.2018 99. MRC – ОТВ – ПРВА МЕДИСКА ЗАЕДНИЦА НА ИСТОЧЕН […]

...