Отворена позиција за проект асистент

Асоцијација за Граѓанска Толеранција и Соработка – АГТИС има отворена позиција за ангажирање на проектен асистент Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: Одлично познавање на англиски јазик Познавање на основни компјутерски вештини Способност за тимска работа Вештини и искуство за организирање настани и добри презентациски способноси Практичното искуство и вештини во користење фото и […]

...

Повик за прибирање понуди за изнајмување ТВ опрема и услуги

Повик за прибирање понуди за изнајмување ТВ опрема и услуги во рамки на проектот „Формирање локалнен непрофитен медиум” Отворена ТВ (ОТВ)     Предмет на повикот Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка објавува Повик за прибирање понуди за „ Изнајмување ТВ опрема и услуги “, до сите заинтересирани правни лица.   Повикот е дел од […]

...

Огласи

Оглас за асистент Асоцијација за Граѓанска Толеранција и Соработка – АГТИС има отворена позиција за асистент. Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: Одлично познавање на англиски јазик Способност за тимска работа Истражувачки способности Познавање на основните компјутерски програми од пакетот Практичното искуство и напредни вештини во користење фото и видео опрема, како и софтвер […]

...