Огласи

Оглас за асистент Асоцијација за Граѓанска Толеранција и Соработка – АГТИС има отворена позиција за асистент. Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: Одлично познавање на англиски јазик Способност за тимска работа Истражувачки способности Познавање на основните компјутерски програми од пакетот Практичното искуство и напредни вештини во користење фото и видео опрема, како и софтвер […]

...