Игор „не го шминка“ насилството

Дефинирајќи го семејното насилство според Кривичниот законик на Република Македонија, под него се подразбира малтретирање, грубо навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко или физичко насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв спрема брачен другар, родители или деца или други лица што живеат во брачна или вонбрачна заедница […]

...

Неодговорни лажни статии за семејно насилство

НАПИС 1: РЕПОРТЕР: Карлеуша го пријавила Душко Тошиќ во полиција за семејно насилство Линк до оригиналниот напис: Карлеуша го пријавила Душко Тошиќ во полиција за семејно насилство Датум на објавување: 21 март 2020 г.Датум на рецензирање: 31 март 2020 г. Оваа медиумска содржина не е потпишана од автор. Објавена е на 21 март 2020г., и […]

...

МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ НИЗ КЛУЧНИ ЗБОРОВИ

Што е важно да знае медиумски писмената личност? Прочитајте подолу во едукативниот материјал направен во склоп на проектот „Грас-рут родово сензитивна агенда преку Отворена ТВ“ поддржан од ЕИЖ, од Омиш, Хрватска.

...

Преглед на клучна законска рамка за родова рамноправност

Уставот на Република Македонија содржи повеќе одредби во однос на основните слободи и права на човекот и граѓанинот. Во делот на граѓански и политички слободи и права утврдено е дека „Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, […]

...

НЕ ПАЃАЈТЕ НА НАСЛОВИ поврзани со COVID-19!

Начинот на информирање во случаи на несреќи, елементарни непогоди, војни, семејни трагедии, болести, судски постапки мора да биде ослободен од сензационализми, се вели во член 8 од КОДЕКСОТ на новинари. Корона вирусот е најактуелната тема во медиумите, а тие се тркаат кој ќе привлече што е можно повеќе читатели на своите содржини на оваа тема, […]

...

Метод – Известување на заедницата

Ние веруваме дека луѓето што раскажуваат автентични приказни за искуствата што им се важни нудат вреден увид во нивните животи. Користењето на преносна и џебна технологија за снимање на овие приказни што веројатно не би се слушнале поинаку, и користењето на интернетот за да се споделат овие искуства со другите е токму она што претставува […]

...

Преземи чекор

АГТИС, во период од 01-09-2019 до 31-08-2021 година,  како партнерска организација, ќе го имплементира  проектот „Преземи чекор“  Еразмус +, K 2 Стратешко партнерство за стручно образование. Референтен број на проектот: 2019-1-UK01-KA202-061906 Стратешкото партнерство го сочинуваат: AГТИС, Република Северна Македонија; Diversity Living Services, Англија; Mobilizing Expertise AB , Шведска; NGO Ritineitis, Латвија; Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, Италија. […]

...

Дебатно против „медиска“ неписменост

Донатор: Европска комисијаВреметраење на проект: 01.11.2019 – 30.04.2020Имплементација: АГТИСМедиумски партнер: Радио „Пела“Географска област на проектот: општини: Прилеп, Долнени, Кривогаштани. Цел на проектот: Демистификација на медиумските манипулации, едукација и развој на дискусионен процес за критичко мислење и демократски вредности преку методот Известување на заедницата. Проектна визуализација: “User-friendly” (Блиски до корисникот) видеа: Новинарска патка Проверете кому што му е битно […]

...

Промоција на втора книга на Билјана Тинтоска

Промоција на вториот роман од Билјана Тинтоска – „Каде што реката го бакнува небото“. … Научив дека да се биде сакан не значи ништо, а да се сака – сѐ“ – имав прочитано некаде и тогаш, кога првпат те сретнав, ова за мене беше нешто незамисливо, неверојатно. Сега, кога сум принуден да се разделам од […]

...