Обука – Известувач на заедницата

Информацијата може да има многу слоеви и треба да потрошите многу време за да бидете сигурни што е вистина. Сепак ако има нечесна намера или е „репортерот“ мотивиран едно да гледа за друго да биде слеп, тогаш нема помош: останува само аналитичкото око на гледачот. Но зошто да зборуваме за ова кога може да го […]

...

Oнлајн пакет „Тренинг за претприемништво“

Oнлајн пакет „Тренинг за претприемништво“,  дел од проектот „Преземи чекор“, во рамките на Еразмус +, K 2 Стратешкото партнерство за стручно образование. Стратешкото партнерство го сочинуваат: AГТИС, Република Северна Македонија; Diversity Living Services, Англија; Mobilizing Expertise AB, Шведска; NGO Ritineitis, Латвија; Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, Италија. „Тренинг за претприемништво“, е развиен […]

...

Документарна емисија – Родово сензитивна агенда

Во минатиот период, проектот „Грас-рут родово сензитивна агенда преку Отворена ТВ“ , во имплементација на АГТИС, поддржан од ЕИЖ, Хрватска, се стремеше да развие дискусионен процес за јавната инструментализација на стандардизирани празноверија за жените, верата, етносот и малцинскиот статус, како и медиско ширење на родово сензитивна агенда насочена против ограничувањето на женските права. Проектот допринесе […]

...

Дипломски работи

Во минатиот подолг период, проектот „Грас-рут родово сензитивна агенда преку Отворена ТВ“ , во имплементација на АГТИС, поддржан од ЕИЖ, Хрватска, се стремеше да развие дискусионен процес за јавната инструментализација на стандардизирани празноверија за жените, верата, етносот и малцинскиот статус, како и медиско ширење на родово сензитивна агенда насочена против ограничувањето на женските права. Во […]

...

Помалку платени, помалку унапредени и помалку заштитени

Секако дека има прогрес во оваа сфера, но ако излезете надвор и прашате вработена жена дали ги добива сите права кои и следуваат и дали е еднаква во споредба со мажите, ќе добиете негативен одговор. Жените се помалку платени. Истражувањата покажуваат дека жените во нашата земја добиваат 12.5% пониска плата од мажите. Дополнително, главен проблем […]

...

Родова еднаквост: Зошто е важна?

Жените и девојките претставуваат половина од светската популација, што значи дека претставуваат и половина од светскиот потенцијал. Но, нажалост, и денес родовата нееднаквост опстојува насекаде и го стагнира социјалниот напредок. Жените продолжуваат да бидат недоволно застапени на сите нивоа на политичкото лидерство. Низ целиот свет, жените и девојките учествуваат со несразмерен удел на неплатена домашна […]

...

ЗОШТО ЛИ ЛАЖАТ?

Сомнителна статија иста таква и фотографија. Се прашувам зошто луѓето ова го прават И со лажни вести не мамат. Безброј прашања ме мачат, чии одговори многу ми значат. Но кој ли ќе ми каже зошто некој би сакал да не лаже. Можеби досадно му e, а може зад досадата и нешто друго се крие. Внимание […]

...

Онлајн измами за лекови: SugaNorm

За многу граѓани на кои лековите им се од животно значење, ширењето лаги во врска со чудотворни лекови се нехумани обиди кои можат сериозно да им го загрозат здравјето,  да имаат долгосежни последици, а со тоа и да влијаат врз животите на овие луѓе. Дијабетесот е една од најчестите болести на современото општество. Во светски […]

...

Kрокодилски солзи со политичка позадина

Што е јавен интерес? Прашања или политики кои влијаат на мнозинството луѓе во едно општество кои опфаќааат области од различни сфери од општеството и човековиот живот, меѓу кои се човековите права и безбедност, економскиот раст, животниот и економскиот стандард, религиозните вредности итн. Делувањето „во име“ на јавниот интерес многупати е сведено на зборови и на […]

...

Социјалната објава не смее НЕПРОВЕРЕНА да стане ВЕСТ

Со дигитализирањето и достапноста на интернетот, онлајн платформите станаа примарен извор за информирање, особено користењето на социјалните мрежи како Фејсбук, Инстаграм, Твитер итн. Не постои класичен медиум или весник кој не е присутен и онлајн како социјален медиум. Социјалните медиуми се непресушен извор на информации заради профилите на политичарите, славните, т.н. „инфлуенсери“ итн., и трендот […]

...