Мудрости за новинари – Ако се занесеш, престануваш да бидеш битен

Новинарите гледаат што е важно за другите луѓе и знаат како тоа да го пренесат правилно, навремено и непристрасно, без разлика кој канал за комуникација го користат – печат, телевизија, радио или нови медиуми. Тие известуваат за факти од јавен интерес. Улогата на новинарот опфаќа повеќе од пишување и известување: тие носат вредни информации, ја […]

...

Шамар се врзува и со уметност

Вистинското новинарство е истражувачко. Има повеќе од доволно новинари во Македонија кои се занимаваат со „додворувачко“ новинарство. Конкуренцијата е голема, затоа батали го тоа „додворувачкото“, научи, истражи, па напиши убаво сценарио за прилогот. Ако немаш план што да снимиш – нема да снимиш! На пример, што е со годишните планови, урбанизмот… Новинарот треба да се […]

...

Новинарите не се тука за да префрлаат топки на градоначалникот и на институциите, туку мора да прашаат она што граѓанин би запрашал

Што прават руралните општини, но и поголемите урбани општини, кои извршуваат надлежности за сметка на помалата општина со надлежностите во здравството, младинските и социјалните прашања? А што прават и НВО – ите? Да прашаш некој што ги знае работите, ќе ти рече: Совети? Ами локалните самоуправи ниту надлежностите не си ги остваруваат, а не па […]

...

Интервју со градоначалник

Надлежности на ЕЛС и на локалните испостави на централните институции и зошто не ги исполнуваат, кога имаат пари за тоа За да можеш да правиш убави прилози, видео застапување, документарци…истражувачки приказни…мораш да знаеш што прашуваш и како да прашаш. Општината си има свои надлежности. Не можеш од градоначалникот да бараш да вработува. Не е тој […]

...

Големо и мало новинарство

Новинарството, вообичаено се поврзува со „големите“ настани: политика, партии, државни теми, вести за познатите и славните, дневни вести, институции, нивни акции, големи настани од светот на бизнисот, регулацијата на бизнисот, промени итн.. Но, што е со секојдневните приказни на малиот човек, малата општина, руралната општина или локалните институции? Зар не вреди да се даде во […]

...