Дебатно против „медиска“ неписменост

Новости Тековни

Донатор: Европска комисија
Времетраење на проект: 01.11.2019 – 30.04.2020
Имплементација: АГТИС
Медиумски партнер: Радио „Пела“
Географска област на проектот: општини: Прилеп, Долнени, Кривогаштани.
Цел на проектот: Демистификација на медиумските манипулации, едукација и развој на дискусионен процес за критичко мислење и демократски вредности преку методот Известување на заедницата.

Проектна визуализација:

“User-friendly” (Блиски до корисникот) видеа:

Новинарска патка
Проверете кому што му е битно
Како да развиете критичко мислење?
Истражувачко новинарство
Не паѓајте на финти и самопрогласени авторитети

Комична перформанса – со шок методологија за истражувачка сторија
Лашка Паткоска – Изнудувачка сторија


ЛОВ НА НОВИНАРСКИ ПАТКИ


НЕ ПАЃАЈТЕ НА НАСЛОВИ поврзани со COVID-19!

Неодговорни лажни статии за семејно насилство


НЕ СЕ ИНФИЦИРАЈ СО ЛАЖНИ ВЕСТИ

МОЖЕ ДА ТИ Е СИМПАТИЧНО👀,
НО НЕ ЗАЗЕМАЈ СТРАНА!