ЕКОСОЦ консултативен статус

Економскиот и социјален совет (ЕКОСОЦ) на својата основна седница од јули 2013 година ја усвои препораката на Комитетот за невладини организации (НВО) да му додели специјален консултативен статус на организацијата АГТИС, Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка.