Дали ги знаеш твоите основни права како потрошувач?

Сигурно сте ја слушнале изреката: „Муштеријата е секогаш во право!“ Меѓутоа, оваа изрека не е секогаш точна во реалноста. Ако потрошувачите не си ги знаат своите права, трговците тоа ќе го искористат во нивна корист и на штета на потрошувачот. КОИ СЕ ПЕТТЕ ОСНОВНИ ПОТРОШУВАЧКИ ПРАВА? https://www.facebook.com/www.agtis.org.mk/videos/799094800693392 1. Право на информирање и право на едукација […]

Работилница за нивото на понуда и искористување на е-услуги во Прилеп и Долнени

На 24 февруари 2021 година, тимот на АГТИС заедно со претставници на Фондација Метаморфозис, граѓански организации и претставници на општините Прилеп и Долнени реализираа онлајн работилница за вмрежување. Цели на настанот се поттикнување и обезбедување на соработка, споделување знаење, искуства и градење стратешки партнерства за подобрување на е-услугите. Работилницата е дел од проектот „Е-услуга како […]

Every home its own wallet

Donor of the project: FOSIM Date of the project start/end: 01.03.2002- 10.06.2002 Aims of the projects Support to the Local Self-Government Act (LSGA), decreasing the instrument potential of the LSGA from political manipulation. Aimed group Citizenship of Macedonia. Especially: Municipality Mayors, expert institutions and the political parties. Activities Workshop in Prilep: “Professionals about LSGA”; Workshop in Skopje: […]

Sensibilization in the institutions for women and children rights

Donor of the project: UNDP – Assisting community together Date of the project start/end: 19.02.2000 – 01.05.2000 Aims of the project Contribution to improving the institutions practices toward women and children throughout Forming network for detection, help, directing and professional help to women and children – victims of family violence and other kinds of mal treatment and […]

School for Democracy – Career FOSIFM

FOSIM Date of the project start/end: 01.02.2003 – 30.01.2004 Aims of the project Enhancing democracy level of the citizens and non- governmental organization by education Aimed group NGOs, teachers that teach the subject “Civil Society” and the wider public. The project results Educated three kinds of teams for spreading the training. Expanding the education, prepared “notebooks […]

Folow us:

Donors: