Кандидатка за работа

Новости Обуки

Репортерите треба да пренесуваат теми, кои се корисни за населението и на тој начин да развијат свесност кај населението. Со цел оваа силна “алатка” на локалната демократија да заживее и да може да влијае врз локалните рурални заедници, мора да се изгради капацитет на локалните „играчи“ и институции и свесност за најранливите групи. Со тоа, ние, а и самите локални заедници ќе се соочат со “факторите за оневозможување”: етнички, родови и други стереотипи, ниско ниво на доверба и разбирање на демократијата, патријархалниот систем, затворени и политизирани институции, нивниот мал капацитет да одговори на потребите на граѓаните итн.