Малку се прави, а многу останува мртво слово на хартија – маргинализирани групи во Македонија

Замислете репортер пред Центар за социјални грижи. Прво, треба да се знаат законите и да направите истражување. Ако не ги знаете законите, треба да прашате експерт (адвокат, познавач, родители на дете со такви потреби, вработен во Центар за социјални грижи или да прочитате самите.) Центарот зел пари, а како се грижи за децата со специјални потреби? … Продолжи со читање Малку се прави, а многу останува мртво слово на хартија – маргинализирани групи во Македонија