МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ НИЗ КЛУЧНИ ЗБОРОВИ

Новости Обуки

Што е важно да знае медиумски писмената личност?

Прочитајте подолу во едукативниот материјал направен во склоп на проектот „Грас-рут родово сензитивна агенда преку Отворена ТВ“ поддржан од ЕИЖ, од Омиш, Хрватска.