Oнлајн пакет „Тренинг за претприемништво“

Новости Обуки

Oнлајн пакет „Тренинг за претприемништво“,  дел од проектот „Преземи чекор“, во рамките на Еразмус +, K 2 Стратешкото партнерство за стручно образование. Стратешкото партнерство го сочинуваат: AГТИС, Република Северна Македонија; Diversity Living Services, Англија; Mobilizing Expertise AB, Шведска; NGO Ritineitis, Латвија; Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, Италија.

„Тренинг за претприемништво“, е развиен како еден од најважните резултати од двегодишната соработка помеѓу партнерите во проектот. Оваа обука е специјално скроена за нашето поднебје и состојба и содржи дигитални едукативни материјали од оваа област. Корисноста од настанот и пакетот обуки е идеја водилка на АГТИС и сметаме дека тоа ќе ги мотивира младите да започнат да развиваат деловни идеи.

Онлајн пакетот за претприемништво има Седум модули

Тренингот можете да го најдете и на страната https://www.taketheleap.org.uk на повеќе јазици – италијански, македоноски, латвиски и англиски

Целосно да ја поминете содржина – Поврзете се и да научите корисни работи за започнување бизнис. https://educulture.se/courses/take-the-leap-online-course