ОТВ – Иднината на спортот во Црнилиште – без спортска сала

Новости ОТВ

Во интервју за ОТВ, репортерот Блеранд Ќамили разговара со наставникот по физичко образование во ОУ „Исмаил Ќемали“ во село Црнилиште, околу проблемите што младите ги имаат во селото. Како најголем проблем што се јавува е немањето на спортска сала, која ги ограничува младите кои се активни спортисти. Наставникот исто така имаше шанса, и да му порача на градоначалникот, повеќе да се занимава со младите, затоа што во младите е иднината.

Интервјуто е дел од проектот на АГТИС, „Рурално и мало новинарство преку Отворена ТВ“, поддржан од Амбасадата на САД во Македонија, направено во склоп на „скроена“ обука за мало новинарство, чија што цел беше формирање на теренска мрежа на репортери.

Обуката за мало новинарство беше спроведена на централен тренинг на кој присуствуваа младите репортери, градоначалницте на Прилеп и Крушево, институционални  и НВО претставници, а беше водена од врвни новинари во Р. Македонија: Сашо Орданоски (1ТВ), Горан Величковски (Канал 5-Зевзекманија) и Сефер Тахири (професор на Факултетот за јазици, културa и комуникации на Одделот за комуникации на Универзитетот на Југоисточна Европа), како и од тимот на АГТИС од интернационални Community Reporters: Александар Цветкоски, Мартина Билјаровска, Божидар Цветкоски и Филип Стојаноски.