ОТВ – Јас и мојата камера сме на страната на малите луѓе

Новости Обуки

Јас и мојата камера сме на страната на малите луѓе. Тоа ме влече во ОТВ, затоа што овде велат: не мораш, но ако сакаш, можеш.