ОТВ – Место каде што можам да ги покажам и пренесам моите знаења

Новости Обуки

Што претставува ОТВ за еден млад човек и како можат врсниците да се пронајдат во овој тим?