ОТВ – Орелски крилја как да си метнех и со параглајдер да си прелетнех

Новости ОТВ

Во интервју за ОТВ, репортерката Сања Дамеска разговара со Киро Гиноски, кој има хоби- параглајдерство. Преку разговорот се открива што преставува параглајдерството, дали е тоа опасен спорт и за популарноста на активниот туризам. Се напоменува и тоа дека Македонија е доста соодветна за овој спорт, и е посетувана од странските љубители на овој спорт.

Интервјуто е дел од проектот на АГТИС, „Рурално и мало новинарство преку Отворена ТВ“, поддржан од Амбасадата на САД во Македонија, направено во склоп на „скроена“ обука за мало новинарство, чија што цел беше формирање на теренска мрежа на репортери.

Обуката за мало новинарство беше спроведена на централен тренинг на кој присуствуваа младите репортери, градоначалницте на Прилеп и Крушево, институционални  и НВО претставници, а беше водена од врвни новинари во Р. Македонија: Сашо Орданоски (1ТВ), Горан Величковски (Канал 5-Зевзекманија) и Сефер Тахири (професор на Факултетот за јазици, културa и комуникации на Одделот за комуникации на Универзитетот на Југоисточна Европа), како и од тимот на АГТИС од интернационални Community Reporters: Александар Цветкоски, Мартина Билјаровска, Божидар Цветкоски и Филип Стојаноски.