ОТВ – Проектот низ очите на репортерите

Новости ОТВ

Изминатата година АГТИС го имплементираше проектот „Рурално мало новинарство преку Отворена ТВ“ , поддржан од Амбасадата на САД во Македонија, чија цел беше зајакнување на капацитетот на граѓаните за учество во процесите на одлучување во руралните општини во Пелагонискиот плански регион преку формирање на теренска мрежа на репортери кои би известувале за малите приказни.
Како младите кои станаа дел од оваа теренска мрежа го доживуваат проектот?