Отворена ТВ – Прилеп

Тековни

Проект: Отворена ТВ

Донатор: Европска Унија

Времетраење на проектот: Ноември 2017 – Септември 2018

Опис: Центарот за истражување на медиуми (МИЦ), заедно со партнерските организации АГТИС – Прилеп (Македонија), Приједор (Босна и Херцеговина) и Беране (Црна Гора), со поддршка на Европската унија, ќе спроведат во следните 11 месеци проект наречен “Отворена Телевизија (ОТВ)”.

Цел на проектот: Проектот предвидува формирање на локални непрофитни Oтворени Tелевизии во Ниш, Прилеп, Приједор и Беране, насочени кон одредени социјални групи како што се деца и млади, малцински и етнички групи, инвалиди, стари лица, невработени, социјално и физички загрозени државјани на Србија, Македонија, Босна и Херцеговина Херцеговина и Црна Гора.

Проектот е инициран врз основа на фактот дека јавните служби и приватните медиуми во овие земји, како и во светот, не даваат навремени, објективни и соодветни информации за граѓаните, особено оние што спаѓаат во категоријата ранливи групи.

Репорти и медиумски појавувања:

 1. MRC – ДОМАШНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ДЕЛ ОД СИВАТА ЕКОНОМИЈА – (Eng. https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/918-dj-ni-r-b-nici-v-dj-ni-s-dj-l-dj-siv-n-i – DOMESTIC WORKERS IN MACEDONIA ARE PART OF THE GREY ECONOMY) – 05.10.2018
 2. MRC – ОТВ – ПРВА МЕДИСКА ЗАЕДНИЦА НА ИСТОЧЕН БАЛКАН -(Eng. OTV – 1st Media Community in Eastern Balkan) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/917-v-prv-djis-z-djnic-n-z-p-dj-n-b-l-n – 05.10.2018

99.1. Open TV Prilep – ОТВ – ПРВА МЕДИСКА ЗАЕДНИЦА НА ИСТОЧЕН БАЛКАН -(Eng. OTV – 1st Media Community in Eastern Balkan)  – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156799985372299?__tn__=-R – 05.10.2018

 1. MRC – ПРИЛОЗИТЕ СЕ ЗА ПУБЛИКАТА, РЕКЛАМИТЕ СЕ ЗА СПОНЗОРИТЕ – (Eng. Articles are for the public, advertisements are for the sponsors) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/915-pril-zi-s-z-publi-r-l-i-s-z-sp-nz-ri – 03.10.2018
 2. MRC – ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ ГРАДОТ ПОД КУЛИТЕ – ПРИЛЕП – (Eng. Documentary movie City under the towers – Prilep)https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/912-dj-u-n-r-n-fil-gr-dj-p-dj-uli-pril-p – 01.10.2018
 3. MRC – КАКО ДА УДРИТЕ ШАМАР НА ЦЕЛА ЗАЕДНИЦА? – (Eng. How to slap the whole community?) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/908-dj-udjri-r-n-c-l-z-djnic – 27.09.2018
 4. MRC – НОВИНАРОТ НЕ Е ФУДБАЛЕР ДА ПРЕФРЛА ТОПКИ, ТРЕБА ДА ПРАША ОНА ШТО БИ ПРАШАЛ ГРАЃАНИНОТ- (Eng. THE REPORTER IS NOT A FOOTBALLER TO PASS THE BALL, THE REPORYER SHOULD ASK WHAT THE CITIZEN WOULD ASK) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/905-n-vin-r-n-fudjb-l-r-dj-pr-frl-p-i-r-b-dj-pr-n-bi-pr-l-gr-nin – 26.09.2018
 5. MRC – ВО ХРАМОТ НА ЈАЗИКОТ – КАКО ДА НАУЧИШ ДА ЈА САКАШ КУЛТУРАТА?- (Eng. In the temple of language: How to learn to love the culture) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/904-v-hr-n-zi-dj-n-uci-dj-s-ul-ur – 25.09.2018

94.1. OTV Prilep – ВО ХРАМОТ НА ЈАЗИКОТ – КАКО ДА НАУЧИШ ДА ЈА САКАШ КУЛТУРАТА?- (Eng. In the temple of language: How to learn to love the culture) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156776876347299?__tn__=-R – 25.09.2018

 1. OTV Prilep – МАКЕДОНСКА КУЈНА – КАКО ДА НАУЧИШ ДА ЈА САКАШ КУЛТУРАТА (Eng. Macedonian cuisine – How to learn to love the culture?) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156758995797299?__tn__=-R – 18.09.2018
 2. MRC – МАКЕДОНСКА КУЈНА – КАКО ДА НАУЧИШ ДА ЈА САКАШ КУЛТУРАТА (Eng. Macedonian cuisine – How to learn to love the culture?) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/891-dj-ns-u-n-dj-n-uci-dj-s-ul-ur – 18.09.2018
 3. MRC – НОВИНАРОТ ГО ЗАСТАПУВА ГРАЃАНИНОТ (Eng. The reporter represents the citizen) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/890-n-vin-r-g-z-s-puv-gr-nin – 18.09.2018
 4. MRC – ГОЛЕМО И МАЛО НОВИНАРСТВО (Eng. Big and small journalism) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/888-g-l-i-l-n-vin-rs-v – 17.09.2018
 5. MRC – ГРАДСКИ СААТ – КРИВАТА КУЛА ВО ПРИЛЕП КАКО ДА НАУЧИШ ДА ЈА САКАШ КУЛТУРАТА? – (Eng. City Clock Tower – leaning tower in Prilep: How to learn to love the culture) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/881-gr-djs-i-s-riv-ul-v-pril-p-dj-n-uci-dj-s-ul-ur – 13.09.2018

89.1. Open TV Prilep – ГРАДСКИ СААТ – КРИВАТА КУЛА ВО ПРИЛЕП КАКО ДА НАУЧИШ ДА ЈА САКАШ КУЛТУРАТА? – (Eng. City Clock Tower – leaning tower in Prilep: How to learn to love the culture) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156746396692299?__tn__=-R – 13.09.2018

 1. MRC – ТРИБИНА КАКО ДО ПОДОБРО И ПОВИСТИНИТО ИНФОРМИРАЊЕ (Eng. Debate How to better and more accurate information) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/879-ribin-dj-p-dj-br-i-p-vis-ini-inf-r-ir-nj – 07.09.2018

88.1. Open TV Prilep – ТРИБИНА КАКО ДО ПОДОБРО И ПОВИСТИНИТО ИНФОРМИРАЊЕ (Eng. Debate How to better and more accurate information) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156731781872299?__xts__%5B0%5D=68.ARDKbaaHnh8gJhj1ZTy1ykfSZRbOUXt1djQFQ4hlutQe0aNGe0nhWs8gfrk3evSXNTQwWKcRQG0xKNdquzn9uOdAYziMN_jNtFi2wnEr9cJoECnegdNk-ECmRDXS9Im3NjZ5w67sYZmvpSc111GiHE0OvOzKkXbE8SvVKD4J8kMICB5JpKDDCWE&__tn__=-R – 07.09.2018

 1. MRC – „НАХРАНИ 10.000“ (Eng. Feed “10.000”) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/877-n-hr-ni-10-000 – 06.09.2018

87.1. Open TV Prilep – „НАХРАНИ 10.000“ (Eng. Feed “10.000”) –https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156730689542299?__tn__=-R – 07.09.2018

 1. MRC – СТАРА ЧАРШИЈА ПРИЛЕП – АНЏИЈА И БОСТАНЏИЈА КАКО ДА НАУЧИШ ДА ЈА САКАШ КУЛТУРАТА? (Eng. Old Bazaar Prilep – How to learn to love the culture?) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/873-s-r-c-r-i-pril-p-n-i-i-b-s-n-i-dj-n-uci-dj-s-ul-ur – 04.09.2018

86.1. Open TV Prilep – СТАРА ЧАРШИЈА ПРИЛЕП – АНЏИЈА И БОСТАНЏИЈА КАКО ДА НАУЧИШ ДА ЈА САКАШ КУЛТУРАТА? (Eng. Old Bazaar Prilep – How to learn to love the culture?) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156722945442299?__xts__%5B0%5D=68.ARBy2rv03Ko7xbPAsWNOrzkhyVEWIZvwCJEA4L-gi5xyV1r-mazCJOrd-LOMFMDNB1tyxlE7Eji9Lon_Hil98gG_9KSDqxMDP-Q1XxqvVjT1w-HyBvmzVVSnVrOszckAIXXPvlzHVcUilbG4VvpXtu2roesR_7mBFdqZ0dNLPoqrHqxyu9MWRzk&__tn__=-R – 04.09.2018

 1. MRC – ВЕЛО ЉУБИТЕЛИТЕ НА ПРОШЕТКА НИЗ ПРИЛЕП И ВО МУЗЕЈОТ ЗА ТУТУН (Eng. Bike lovers on a hike through Prilep and the Tobacco Museum in Prilep) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/872-v-l-ljubi-li-n-pr-niz-pril-p-i-v-uz-z-u-un – 03.09.2018

85.1. Open TV Prilep – ВЕЛО ЉУБИТЕЛИТЕ НА ПРОШЕТКА НИЗ ПРИЛЕП И ВО МУЗЕЈОТ ЗА ТУТУН (Eng. Bike lovers on a hike through Prilep and the Tobacco Museum in Prilep) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156721386152299?__xts__%5B0%5D=68.ARBfCp9nvEGxLV52k0Vf6rJLcNSMiiUzlJiUr0ygEX4m72KQyFnedcWdmkAKQNIfVmgz8PvIFZxWen-dxYldEP-QGExJOn6My9qSVOoeq6w4qyx16dZT9fiRbAqRDkFksftQu7Ca2CbmjgyxVgTgXVaNpRMOPaX62eY4RU4RNQt1cwgEZdx8wmo&__tn__=-R – 03.09.2018

 1. MRC – АМЕРИКАНСКИОТ АМБАСАДОР ЏЕС Л. БЕЈЛИ ВО ПРИЛЕП (Eng. US Ambassador Jess L. Baily) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/865-ri-ns-i-b-s-dj-r-s-l-b-li-v-pril-p – – 30.08.2018

84.1. Open TV Prilep – АМЕРИКАНСКИОТ АМБАСАДОР ЏЕС Л. БЕЈЛИ ВО ПРИЛЕП (Eng. US Ambassador Jess L. Baily) – https://www.facebook.com/otvprilep/videos/282817725656533/ – 30.08.2018

 1. MRC – „МНОГУ ПАРИ И СТАП ЗА НОВИНАРИ” (Eng. “A lot of money and a stick for journalists”) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/851-n-gu-p-ri-i-s-p-z-n-vin-ri – 24.08.2018

83.1. Open TV Prilep – „МНОГУ ПАРИ И СТАП ЗА НОВИНАРИ” (Eng. “A lot of money and a stick for journalists”) –https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156695296502299?__xts__[0]=68.ARDxMB0XeVKg1c9cJQBQwCbJnVntlInt3Mm_Uh1oL9vjHq7-IaqEJ2Enze2AZv_KaO0b0coRHL_M1L3X6RbHQueuNfQcL1_eqXSHeNqmrq6H6UTHtlydszKCSnh8HHNJpLiEXjM&__tn__=-R – 24.08.2018

 1. MRC – САДЕЊЕТО ТУТУН НЕ ЈА ИСКЛУЧУВА ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ (Eng. PLANTING TOBACCO DOES NOT EXCLUDE SOCIAL RESPONSIBILITY) –https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/845-s-dj-nj-u-un-n-is-lucuv-p-s-v-n-djg-v-rn-s – 21.08.2018

82.1. Open TV Prilep – САДЕЊЕТО ТУТУН НЕ ЈА ИСКЛУЧУВА ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ (Eng. PLANTING TOBACCO DOES NOT EXCLUDE SOCIAL RESPONSIBILITY –https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156687639827299?__xts__[0]=68.ARCUqAolZh-JW-Vbpf0nmMuhkSt0jUKxF2u1MsEyus224je2uKnq3kPumWhw2KWhfZqO4P8AAnAp2iaJTxDCwiTzAIZOvUWBV1D9P_6Chva4_CwwI0-5_96RX-27OVXHL6pjMUE&__tn__=-R – 21.08.2018

 1. MRC – „МНОГУ ПАРИ И СТАП ЗА НОВИНАРИ” (Eng. “A lot of money and a stick for journalists”) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/842-n-gu-p-ri-i-s-p-z-n-vin-ri – 17.08.2018

81.1. Open TV Prilep – „МНОГУ ПАРИ И СТАП ЗА НОВИНАРИ” (Eng. “A lot of money and a stick for journalists”) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156677143612299?__xts__[0]=68.ARCjxcOOQ3woN2V8fTEI2tKmlnEHbrYZLMWdHAmrk7nyFmLsxwGpW3yGlQP3qa4afY65hu15fO4kpnilXFjiN4VB9hN1zX5sPKgOINbbblIe_6Ve7ty1B0qn0TLIHCB3NJQ6iY8&__tn__=-R – 17.08.2018

 1. MRC – СЕРТИФИКАТ „ФЕР СО ПОТРОШУВАЧОТ“ ВО МАКЕДОНИЈА (Eng. Certificate “Fair with the consumer” in Macedonia) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/840-s-r-ifi-f-r-s-p-r-uv-c-v-dj-ni – 17.08.2018

80.1. Open TV Prilep – СЕРТИФИКАТ „ФЕР СО ПОТРОШУВАЧОТ“ ВО МАКЕДОНИЈА (Eng. Certificate “Fair with the consumer” in Macedonia) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156677001612299?__tn__=-R – 17.08.2018

80.2. Platform “Fair with the consumer” – СЕРТИФИКАТ „ФЕР СО ПОТРОШУВАЧОТ“ ВО МАКЕДОНИЈА (Eng. Certificate “Fair with the consumer” in Macedonia) –https://www.facebook.com/FerSoPotrosuvacot/posts/511377382642169?__xts__[0]=68.ARD7f3mSPBtLYobOGjQXi1VOamX-ZaAGTz-MJQPC1Er0glqI87kt_9_Ga1XcRpCJZzOwpSJzjVNUGJKx_2JmQX-XYpuBTsF1IMMk4zPd25MuW4KDSxmDzrnN82ezVgEnn5XyIJg&__tn__=-R – 17.08.2018

 1. MRC – СЕДМИ МЕЃУНАРОДЕН ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ВО ПРИЛЕП (Eng. Seventh international jazz festival in Prilep) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/836-s-dj-i-un-r-dj-n-z-f-s-iv-l-v-pril-p – 15.08.2018
 2. MRC – „МАЛО НОВИНАРСТВО“ ЗА ЗНАЧАЈНИ ТЕМИ (Eng. “Small journalism” for important topics) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/821-l-n-vin-rs-v-z-zn-c-ni-i – 10.08.2018

78.1. Open TV Prilep – „МАЛО НОВИНАРСТВО“ ЗА ЗНАЧАЈНИ ТЕМИ (Eng. “Small journalism” for important topics) –https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156658957652299 – 10.08.2018

 1. MRC – ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ: ДАЛИ МАКЕДОНИЈА Е „ПРЕМИЕРСКА ДРЖАВА“? (Eng. Pavle Trajanov: Is Macedonia a “prime minister country?” – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/818-p-vl-r-n-v-dj-li-dj-ni-pr-i-rs-djrz-v – 07.08.2018

77.1. Open TV Prilep – ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ: ДАЛИ МАКЕДОНИЈА Е „ПРЕМИЕРСКА ДРЖАВА“? (Eng. Pavle Trajanov: Is Macedonia a “prime minister country?” – https://www.facebook.com/otvprilep/videos/10156649306112299/ – 07.08.2018

 1. MRC – „НА СЕКОЕ ДЕТЕ МУ ТРЕБА СЕМЕЈСТВО“ – КАМПАЊАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И УНИЦЕФ (Eng. “Every child needs a family” – Campaign of the ministry for labor and UNICEF) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/817-n-s-dj-u-r-b-s-s-v-p-nj-n-inis-rs-v-z-rudj-i-unic-f – 07.08.2018

76.1. Open TV Prilep – „НА СЕКОЕ ДЕТЕ МУ ТРЕБА СЕМЕЈСТВО“ – КАМПАЊАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И УНИЦЕФ (Eng. “Every child needs a family” – Campaign of the ministry for labor and UNICEF) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156649616937299 – 07.08.2018

 1. MRC – OHRID CALLING 2018 – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/812-hrid-calling-2018 – 06.08.2018

75.1. Open TV Prilep – OHRID CALLING 2018 – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156647286197299 – 06.08.2018

 1. MRC – ИМЕР СЕЛМАНИ: РЕФОРМИТЕ НЕ ЗНАЧИ САМО ДА СЕ СТАВАТ НА ХАРТИЈА, ТРЕБА ДА ЗАЖИВЕАТ (Eng. Imer Selmani: Reforms do not just mean putting them on paper, they need to come to life) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/804-i-r-s-l-ni-r-f-r-i-n-zn-ci-s-dj-s-s-v-n-h-r-i-r-b-dj-z-ziv – 03.08.2018

74.1. Open TV Prilep – ИМЕР СЕЛМАНИ: РЕФОРМИТЕ НЕ ЗНАЧИ САМО ДА СЕ СТАВАТ НА ХАРТИЈА, ТРЕБА ДА ЗАЖИВЕАТ (Eng. Imer Selmani: Reforms do not just mean putting them on paper, they need to come to life) – https://www.facebook.com/otvprilep/videos/10156638141942299/ – 03.08.2018

 1. MRC – ИНТЕРВЈУ СО ЃОРЃИ СПАСОВ, ПОРАНЕШЕН МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА: ШТО ЌЕ ИМ СЕ РЕФОРМИ НА ПАРТИСКИТЕ “СУЛТАНИ”? (Eng. Interview with Gjorgji Spasov, former justice minister: Why would party “sultans” need reforms?- https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/794-in-rv-u-s-r-i-sp-s-v-p-r-n-n-inis-r-z-pr-vdj-i-s-r-f-r-i-n-p-r-is-i-sul-ni – 31.07.2018

73.1. Open TV Prilep – ИНТЕРВЈУ СО ЃОРЃИ СПАСОВ, ПОРАНЕШЕН МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА: ШТО ЌЕ ИМ СЕ РЕФОРМИ НА ПАРТИСКИТЕ “СУЛТАНИ”? (Eng. Interview with Gjorgji Spasov, former justice minister: Why would party “sultans” need reforms?- https://www.facebook.com/otvprilep/videos/10156630336302299/ – 31.07.2018

 1. MRC – Е, ВАКОВ ГО САКАМ ПРИЛЕП, СО ЕДЕН КУП ЛУЃЕ И СИТЕ НАСМЕАНИ И РАСПЕАНИ (Eng. This is how I love Prilep to be – with a bunch of people smiling and singing) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/790-v-v-g-s-pril-p-s-dj-n-up-lu-i-si-n-s-ni-i-r-sp-ni – 30.07.2018

72.1. Open TV Prilep – Е, ВАКОВ ГО САКАМ ПРИЛЕП, СО ЕДЕН КУП ЛУЃЕ И СИТЕ НАСМЕАНИ И РАСПЕАНИ (Eng. This is how I love Prilep to be – with a bunch of people smiling and singing) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156628928872299 – 30.07.2018

 1. MRC – НОВА ИНВЕСТИЦИЈА ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ПРИЛЕП“ (Eng. NEW INVESTMENT IN THE TECHNOLOGICAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE “PRILEP”) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/785-n-v-inv-s-ici-v-hn-l-indjus-ris-r-zv-n-z-n-pril-p – 28.07.2018

71.1. Open TV Prilep – НОВА ИНВЕСТИЦИЈА ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ПРИЛЕП“ (Eng. NEW INVESTMENT IN THE TECHNOLOGICAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE “PRILEP”) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156627669272299 – 30.07.2018

 1. MRC – ЈАХИ ЈАХИУ: ДУРИ И 2/3 МНОЗИНСТВО ВЛИЈАЕ НА БРОЈОТ НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА (JAHI JAHIU: EVEN A 2/3 MAJORITY AFFECTS THE NUMBER OF PUBLIC ADMINISTRATIONS) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/783-hi-hiu-djuri-i-2-3-n-zins-v-vli-n-br-n-vn-dj-inis-r-ci – 28.07.2018

70.1. Open TV Prilep ЈАХИ ЈАХИУ: ДУРИ И 2/3 МНОЗИНСТВО ВЛИЈАЕ НА БРОЈОТ НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА (JAHI JAHIU: EVEN A 2/3 MAJORITY AFFECTS THE NUMBER OF PUBLIC ADMINISTRATIONS) – https://www.facebook.com/otvprilep/videos/10156619261157299/ – 28.07.2018

 1. MRC – МАКЕДОНСКИ И БЕЛГИСКИ ИЗВИДНИЦИ ОТКРИВААТ НОВ КУЛТУРЕН ПРОСТОР (Eng. MACEDONIAN AND BELGIAN SCOUTS DISCOVER A NEW CULTURAL SPACE) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/782-dj-ns-i-i-b-lgis-i-izvidjnici-riv-n-v-ul-ur-n-pr-s-r – 27.07.2018

69.1. Open TV Prilep – МАКЕДОНСКИ И БЕЛГИСКИ ИЗВИДНИЦИ ОТКРИВААТ НОВ КУЛТУРЕН ПРОСТОР (Eng. MACEDONIAN AND BELGIAN SCOUTS DISCOVER A NEW CULTURAL SPACE) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156622492137299 – 28.07.2018

 1. MRC – ВЛАДО БУЧКОВСКИ: МОЈАТА „ФАБРИКА“ Е ИГРАЧКА И СПРЕМА ГРУЕВСКИ И СПРЕМА ЗАЕВ (Eng. VLADO BUCHKOVSKI: MY “FACTORY” IS A TOY COMPARED TO GRUEVSKI AND TO ZAEV) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/773-vl-dj-buc-vs-i-f-bri-igr-c-i-spr-gru-vs-i-i-spr-z-v – 24.07.2018

68.1. Open TV Prilep – ВЛАДО БУЧКОВСКИ: МОЈАТА „ФАБРИКА“ Е ИГРАЧКА И СПРЕМА ГРУЕВСКИ И СПРЕМА ЗАЕВ (Eng. VLADO BUCHKOVSKI: MY “FACTORY” IS A TOY  COMPARED TO GRUEVSKI AND TO ZAEV) – https://www.facebook.com/otvprilep/videos/10156611658837299/ – 24.07.2018

 1. MRC – НОЌ НА ЕВЕРГРИНИ СО ДОБРИЛА ГРАШЕСКА И ИЛИЈА ЧАКАРОСКИ (Eng. NIGHT OF EVERGREENS WITH DOBRILA GRASHESKA AND ILIJA CAKAROSKI) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/771-n-n-v-rgrini-s-dj-bril-gr-s-i-ili-c-r-s-i – 23.07.2018

67.1. Open TV Prilep – НОЌ НА ЕВЕРГРИНИ СО ДОБРИЛА ГРАШЕСКА И ИЛИЈА ЧАКАРОСКИ (Eng.  NIGHT OF EVERGREENS WITH DOBRILA GRASHESKA AND ILIJA CAKAROSKI) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156609578407299 – 23.07.2018

 1. MRC – БУЈАР ОСМАНИ: РЕФОРМИТЕ НЕ СЕ ИЛУЗИЈА (Eng. Bujar Osmani: Reforms are not an illusion) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/767-bu-r-s-ni-r-f-r-i-n-s-iluzi – 20.07.2018

66.1. Open TV Prilep – БУЈАР ОСМАНИ: РЕФОРМИТЕ НЕ СЕ ИЛУЗИЈА (Eng. Bujar Osmani: Reforms are not an illusion) – https://www.facebook.com/otvprilep/videos/10156602082822299/ – 20.07.2018

 1. MRC – НА ЗДРАВЈЕ, ПРИЛЕП! (Cheers, Prilep!) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/766-n-zdjr-v-pril-p – 20.07.2018

65.1. Open TV Prilep – НА ЗДРАВЈЕ, ПРИЛЕП! (Cheers, Prilep!) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156603713202299 – 21.07.2018

 1. MRC – ОТКРИВАЊЕ НОВИ КУЛТУРНИ ПРОСТОРИ (Eng. Discovering new places of culture) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/764-riv-nj-n-vi-ul-urni-pr-s-ri – 19.07.2018

64.1. Open TV Prilep – ОТКРИВАЊЕ НОВИ КУЛТУРНИ ПРОСТОРИ (Eng. Discovering new places of culture) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156599601377299 – 19.07.2018

 1. MRC – ПОПОВСКИ ПОРАЧУВА: ПОДДРЖЕТЕ ГИ РЕФОРМИТЕ (Eng. Popovski recommends: Support the reforms) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/760-p-p-vs-i-p-r-cuv-p-djdjrz-gi-r-f-r-i – 18.07.2018

63.1. Open TV Prillep – ПОПОВСКИ ПОРАЧУВА: ПОДДРЖЕТЕ ГИ РЕФОРМИТЕ (Eng. Popovski recommends: Support the reforms) – https://www.facebook.com/otvprilep/videos/10156596114142299/ – 18.07.2018

 1. MRC – ПРВА ВЕЧЕР „ПИВОФЕСТ 2018“ (Eng. First night “Beer fest 2018”) – https://mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/748-prv-v-c-r-piv-f-s-2018 – 16.07.2018

62.1. Open TV Prilep – ПРВА ВЕЧЕР „ПИВОФЕСТ 2018“ (Eng. First night “Beer fest 2018”) – https://www.facebook.com/otvprilep/posts/10156592192962299 – 16.07.2018

 1. MRC – ПОЧНУВА „ПИВОФEСТ 2018“ – (Eng. Start of “Beer Fest 2018”) – https://www.mic.org.rs/otvorena-televizija/otv-prilep/item/740-p-cnuv-piv-fes-2018 – 12.07.2018

61.1. AGTIS – ACTAC – ПОЧНУВА „ПИВОФEСТ 2018“ – (Eng. Start of “Beer Fest 2018”) – https://www.facebook.com/www.agtis.org.mk/posts/10156693234031052?__tn__=-R – 12.07.2018

 1. MRC – РУРАЛНО МАЛО НОВИНАРСТВО – (Eng. Rural Community Reporting) – – 04.07.2018
 2. MRC – ПРИЛЕП ТРЧА ЗА ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА – (Eng. Prilep runs for people with cerebral paralysis) –  – 28.06.2018

 AGTIS – ACTACПРИЛЕП ТРЧА ЗА ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА –  (Eng. Prilep runs for people with cerebral paralysis) – – 28.06.2018

MRC – МОЖНА ЛИ Е ПРИРОДАТА КАКО КУЛТУРА? – (Еng. Could nature be culture?) – – 21.06.2018

AGTIS – ACTAC – МОЖНА ЛИ Е ПРИРОДАТА КАКО КУЛТУРА? – (Еng. Could nature be culture?) –  – 21.06.2018

ОТВ Прилеп- Можна ли е природата како култура? – 21.06.2018

ОТВ Прилеп- 53. Театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ – 08.06.2018

ОТВ ПрилепКритична маса во Прилеп – 31.05.2018

ОТВ Прилеп- Партнерство помеѓу граѓанско општество и деловен сектор – 31.05.2018

ОТВ Прилеп- Што беше прво: коњакот или еспресото? – 28.05.2018

ОТВ Прилеп- „Сите на велосипед“ – Одбележување на денот на сесловенските просветители Кирил и Методиј – 24.05.2018

ОТВ ПрилепДен пред бела ноќ – Меѓународен ден на музеите – 18.05.2018

ОТВ Прилеп- Религија во школскиот систем – да или не? – 17.05.2018

ОТВ Прилеп- Здружени синдикати за подобри работнички права – 12.05.2018

ОТВ Прилеп- 8. Мај – Светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина – 08.05.2018

ОТВ Прилеп – Oдбележани годишнините од смртта на Гоце Делчев, Пере Тошев и Јосип Броз Тито – 08.05.2018

ОТВ Прилеп- Јавна благодарност од заедницата кон најзаслужните – 08.05.2018

ОТВ Прилеп- Визија со решетки – 30.04.2018

ОТВ Прилеп- Демаскирање на тутунот како показател на апсурдот и човековата глупавост – 19.04.2018

ОТВ Прилеп- Размислувај глобално – „меси“ локално – 11.04.2018

ОТВ Прилеп- Најголемиот христијански празник Велигден – 05.04.2018

ОТВ Прилеп- Прилеп центар на пинг понгот во Македонија – 05.04.2018

ОТВ Прилеп- Извидничка акција „Прилеп те повикува 2018“ – 03.04.2018

ОТВ Прилеп – Втор дел резултати од Анкета: Колку ги познавате вашите потрошувачки права? – 02.04.2018

ОТВ Прилеп- Хуманитарна акција – Купете фотографија, спасете живот -31.03.2018

ОТВ Прилеп- Законите се тесна рамка за потрошувачките навики – 30.03.2018

ОТВ Прилеп- Изложба на уметнички фотографии „Јордан Зазоски-Зазо“ на Фото кино клуб „Прилеп“ – 23.03.2018

ОТВ Прилеп- Интеграција и напредок во општеството на ромската популација – 20.03.2018

ОТВ Прилеп- Галерија на икони при НУ Завод и Музеј – Прилеп – 19.03.2018

ОТВ Прилеп- Колку ги познавате вашите потрошувачки права? 15.03.2018

ОТВ Прилеп- Диксриминација на најголемото малцинство во Прилеп – Ромската популација – 09.03.2018

ОТВ Прилеп- ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп – 02.03.2018

ОТВ Прилеп- Извиднички завет на Извиднички одред „Феникс“ – Прилеп – 21.02.2018

ОТВ Прилеп- МЕЃУНАРОДЕН КАРНЕВАЛ ПРОЧКА 2018 ПРИЛЕП -19.02.2018

ОТВ Прилеп ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ “ПРОЧКА” 2018 ПРИЛЕП -18.02.2018

ОТВ Прилеп- ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО ПОИНАКВО СВЕТЛО -13.02.2018

ОТВ Прилеп- ЗАПАЛЕНО ВОЗИЛОТО НА НОВИНАРОТ ЗОРАН МИЛОШЕСКИ ВО ПРИЛЕП -08.02.2018

ОТВ Прилеп- ПАРТНЕРСТВО МЕЃУ ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО И ДЕЛОВНИОТ СЕКТОР -07.02.2018

ОТВ Прилеп- ИДЕНТИТЕТОТ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПРЕДМЕТ НА ПРЕГОВОРИ -02.02.2018

ОТВ Прилеп- ДАЛИ ЛОКАЛНИТЕ МЕДИУМИ МОЖАТ ДА ФУНКЦИОНИРААТ САМОСТОЈНО ИЛИ НЕОПХОДНИ ИМ СЕ СУБВЕНЦИИ ОД ЦЕНТРАЛНАТА И ЛОКАЛНА ВЛАСТ? -26.01.2018

Општина Прилеп- Панел дискусија на тема „Каква ТВ му е потребна на Прилеп?“ – 23.01.2018

Стручен панел: Каков медиум/ТВ му е потребен на Прилеп? – 23.01.2018

Инфокомпас- Панел дискусија на тема „Каква ТВ му е потребна на Прилеп?“ – 23.01.2018

Публикум- Панел дискусија на тема „Каква ТВ му е потребна на Прилеп?“ – 23.01.2018

Слободен печат- Панел дискусија на тема „Каква ТВ му е потребна на Прилеп?“ – 23.01.2018

ОТВ Прилеп- Правата на работникот не се за продажба, најлоши избрани работни места -22.01.2018

ОТВ Прилеп- Денес е Богојавление- Водици -19.01.2018

ОТВ Прилеп- Александар Македонски -11.01.2018

ОТВ Прилеп- „Коледе“- Традиција и обичаи -05.01.2018

ОТВ Прилеп- Знаменитости на Прилеп- латински љубовник – 04.01.2018

ОТВ Прилеп- Буџетот бара план за решавање на локалните проблеми -29.12.2017

ОТВ Прилеп- Буџетот за 2018 презентиран пред граѓаните на Општина Прилеп -25.12.2017

ОТВ Прилеп- Фудбалска приказна- Трнливиот пат до успехот -22.12.2017

ОТВ Прилеп- Апел за центар за дневен престој за лица со попречености -Здружение „Порака“- Прилеп -22.12.2017

ОТВ Прилеп- Општина Прилеп објавува натпревар за најдобар есеј по повод празникот „Свети Никола“ -15.12.2017

ОТВ Прилеп- Г. Петре Петрески- Директор на градската библиотека „Борка Талески“-Прилеп -15.12.2017

ОТВ Прилеп- Младите за Прилеп „Што и треба на мојата Општина“ – 06.12.2017

ОТВ Прилеп- Школска претстава на деца со посебни потребни од основното училиште „Климент Охридски -05.12.2017

ОТВ Прилеп- Меѓународен ден на волонтерите- 5ти Декември -05.12.2017

ОТВ Прилеп- Зорица Јолеска Мирческа- Дефектолог и Лична Асистентка -02.12.2017

ОТВ Прилеп – Моето здравје, мое право – Кампања на Црвен крст Прилеп -01.12.2017

Александар Цветкоски – 29 Ноември – Денот на Републиката на СФРЈ – 29.11.2017

Рома СОС – Добитник на 3то Ноемвриска награда – 28.11.2017

Проф. Билјана Тинтоска – Драмски секции во училиштата – 23.11.2017

Александар Цветкоски – Култура на Балканот – 22.11.2017

Почеток на проект и иницијални видеа: Ноември 2017

АГТИС – Прилеп во соработка со Центарот за истражување на медиуми – МИЦ од Ниш, Србија и партнерските организации од Приједор, Босна и Херцеговина и Беране, Црна Гора, со поддршка на Европската унија, во следните 11 месеци ќе спроведат проект наречен Отворена Телевизија – ОТВ.

Цел на проектот: Проектот предвидува формирање на локални непрофитни Oтворени Tелевизии во Ниш, Прилеп, Приједор и Беране, насочени кон одредени социјални групи како што се деца и млади, малцински и етнички групи, инвалиди, стари лица, невработени, социјално и физички загрозени државјани на Србија, Македонија, Босна и Херцеговина Херцеговина и Црна Гора.

Проектот е инициран врз основа на фактот дека јавните служби и приватните медиуми во овие земји, како и во светот, не даваат навремени, објективни и соодветни информации за граѓаните, особено оние што спаѓаат во категоријата ранливи групи.

Следете не: https://www.mic.org.rs/Otvorena-televizija

Бојан Кривокапич – книжевник и антрополог 15.11.2017

АГТИС – Жената секогаш со себе треба да носи 2 работи – нејзиното достоинство и паметот – 24.10.2017

ОТВ Прилеп- Видливоста на граѓанските организации и состојбата на новинарството во Македонија -24.10.2017

Јован Матиќ – професионален новинар и музичар 17.10.2017