ОТВОРЕНОСТ НА ОПШТИНИТЕ

Тековни

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество (Civic Engagement Project), почнувајќи од 26.05.2020 започнува нов бран на мерења на отвореноста на 17 институции на локалната самоуправа во Република Северна Македонија.

Фондацијата Метаморфозис, во партнерство со АГТИС Прилеп, Квантум Прима Кавадарци, ЦИД Куманово, Здружение Мултикултура Тетово, ФРЛЗ Штип, Блинк 42-21 Скопје, ЛДА Струга, , и Скај Плус Струмица, ќе спроведе мониторинг на општини распределени низ секој статистички регион во нашата земја.

Индексот на отвореност е композитен показател, којшто го определува степенот на отвореност на институциите кон граѓаните и општеството и е создаден со цел да дефинира до кој степен граѓаните добиваат погодни и разбирливи информации од институциите.

За да се измери степенот на институционалната отвореност, следејќи ги меѓународните стандарди, препораки, како и примери на добри практики, со Индексот на отвореност ќе се мониторираат институциите според посебни квантитативни и квалитативни показатели, како на пример: пристап до информации на официјалните веб страници на институциите, квалитетот на правната рамка за одделни прашања, други извори на информирање на јавноста, објавени податоци за работењето на институцијата, јавните набавки, информации за трошењето на јавни пари, итн.

По завршувањето на мерењето на отвореноста на општините, а врз основа на анализираните податоци, Фондацијата Метаморфозис ќе изработи документ за јавни политики, и ќе организира кампања за застапување со цел да се помогне на таргетираните општините во покревање на нивната отвореност кон граѓаните.

Целата проценка од истражувањето за 2021 година е достапна на следниот линк

Соопштение за медиуми – Колку се отворени локалните самоуправи од Пелагонискиот регион?

Консултативен состанок за отвореност на општините Прилеп и Долнени – https://agtis.org.mk/konsultativen-sostanok-za-otvorenost-na-opshtini-2020/

Дали знаете што се отворени податоци? Кои се придобивките од отворање на податоците од државните институции? -https://www.facebook.com/metamorphosis.foundation/posts/10158914535186873

Отворените податоци се податоци во компјутерски обработлив формат кои може да се користат слободно, да се ре-искористуваат и да се ре-дистрибуираат од страна на било кој, без ограничувања. Објавувањето отворени податоци носи повеќекратни придобивки за општеството во целина.

Проектот Civic Engagement Project го спроведува Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute– EWMI) во партнерство со четири локални граѓански организации: Фондација за интернет и општество „Метаморфозис“, Асоцијација за демократски иницијативи (ADI), Фондација отворено општество-Македонија (ФООМ), и Национален младински совет на Македонија (НМСМ).

Сподели: