Преземи чекор

Новости Проекти Тековни

АГТИС, во период од 01-09-2019 до 31-08-2021 година,  како партнерска организација, ќе го имплементира  проектот „Преземи чекор“  Еразмус +, заедно со уште четири организации од Англија, Шведска, Латвија и Италија.

Основната цел на проектот е да се промовира едукација на социјално исклучените млади од областа на претприемништвото.

За да се постигне целта на проектот, еден од најважните резултати од двегодишната соработка помеѓу партнерите во проектот ќе биде збир на специјално скроени дигитални едукативни материјали; Ќе бидат организирани информативни и практични работилници за да им се помогне на младите луѓе да ја разберат суштината на претприемништвото; Транснационални средби за споделување искуства и јакнење на стратешко партнертство; Мултипликативни настани за промоција на онлајн пакет тренинг за социјално претприемништво.

Првата средба на партнерите се одржа од 03.12.19-05.12.19 во Лондон.