Проблемите на жените работнички

ОТВ

Клучно е препознавањето на жените работнички во секој сектор, во секоја гранка и индустрија, и нивната специфичност во однос на проблемите со кои се соочуваат машките колеги.

„Во нашата земја, платите меѓу мажите и жените се движат со разлика од околу 2000 денари. На европско ниво, се наоѓаме на 68. место во однос на родовиот јаз во платите“ – кажува Рубинчо Аризанкоски, секретар во здружение Достоинствен Работник-Прилеп. 

Видеото е во склоп на проектот „Родово-сензитивна агенда преку Отворена ТВ“, во имплементација на АГТИС, поддржан од ЕИЖ, Хрватска.

Погледнете го целиот разговор на видеото во продолжение.