Публикации 2000 – 2017

Брошура за теренската кампања: Трикови во предизборните ветувања

Трикови во предизборни ветувања – македонска верзија

Трикови во предизборни ветувања – албанска верзија

Инспекциски надзор – Збирка поуки и акти за деловниот сектор

Карта на реформи во судството и економијата

Предизборен месец на златните рипки

Национални реформи во судството

Од ќотек на зборви (Ad verbera pro Verbi)

Тетратки за корупција (Adversaria Coruptiae)

Индикативна културна стратегија – ИКС

Од пајажина исткаена свила

Фискална децентрализација во Македонија

Одржливост низ еколошката деловност