Реакција од Центар за социјални грижи за случајот со детето од село Загубени

Отворена TВ ја истражуваше состојбата на луѓето, кои не биле толку среќни како нас останатите. Експертите ги нарекуваат маргинализирани групи, стигматизирани, луѓе со ментален или психички хендикеп, здравствено загрозени заедници и поединци, долготрајно невработени. Од нив најјасни се групите ЛГБТ, „сексуални работници и работнички“, корисниците на дроги, лицата со хив или сида, маргинализираните жени. Тука … Продолжи со читање Реакција од Центар за социјални грижи за случајот со детето од село Загубени