Родово сензитивна агенда преку Отворена ТВ

Тековни

Донатор: ЕИЖ
Времетраење на проект: 01.02.2019 – 01.05.2020
Имплементација: АГТИС
Географска област на проектот: Пелагониски плански регион (ППР), општини: Прилеп, Битола, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Новаци, Могила, Демир Хисар, Ресен и ОТВ мрежа.
Проектот ќе развие процес на дискусија за јавните инструменти на стандардизирани суеверија за жените, религијата, етносот и малцинскиот статус и медиумска дисеминација на родово сензитивна агенда насочена против ограничувањето на правата на жените во ППР. Ова ќе се постигне преку обука на постоечка мултиетничка мрежа на ОТВ новинари, кои ќе се залагаат за јавни родови права и редовни ТВ-емитувања за таа цел, кои ќе се емитуваат на неколку социјални медиуми. Мрежата исто така ќе ги покрие тековните настани поврзани со кршење на женските права, ќе претставува општа родова агенда и ќе воспостави локални лидерки на мислење.

Проектна визуализација

Медиски производи


АГТИС: Мене ми треба паметна девојка, а не предмет
АГТИС: За секоја една
AГТИС: Новинарство
AГТИС: Мажите се уште го владеат светот
AГТИС: Петте новинарски прашања
AГТИС: 10 секунди со војвотката
AГТИС: Родова рамноправност на „Агенда 2030“
AГТИС: Времеплов на женските права
5до12: Проблемите на жените работнички
АГТИС: Мобилно новинарство
АГТИС: Премости го непремостливото
5до12: Несиме Салиоска: Вложувајте во себе
AГТИС: Известување на заедницата
5до12: Тања Димеска: Жената заслужува подобро место во општеството
AГТИС: Учество на жените во политиката
AГТИС: Сексистички реклами и медиуми
5до12: Непознатата хероина – носителка на промени
AГТИС: Вклучи се сама
AГТИС: Жени кои предизвикуваат промени
5дo12: Тања Димеска: За светот да биде подобро место за сите, треба да биде и за жените
МИЦ: Анкета за родово сензитивни прашања
АГТИС: ФОТО: Родова еднаквост во политиката во нашата земја. 4 министерки наспроти 18 министри
МИЦ: Жената денес
АГТИС: АГТИС започна со спроведување на проект