Семејно насилство

Е-услуга Новости

Семејното насилство, исто така наречено семејно злоставување или насилство од интимен партнер, е секое однесување што се користи за стекнување или одржување на моќ и контрола над интимен партнер. Ги опфаќа сите физички, сексуални, емоционални, економски и психолошки дејства или закани за дејствија што влијаат на другото лице. Ова е една од најчестите форми на насилство што ја доживуваат жените на глобално ниво.

Семејното насилство може да вклучува:

  • Економското насилство вклучува правење или обид да се направи личност финансиски зависна со одржување на целосна контрола врз финансиските ресурси, оневозможување на пристап до пари и/или забрана за присуство на училиште или вработување.
  • Психолошкото насилство вклучува предизвикување страв со заплашување; со заканување на физичка повреда на себе си, партнерот или децата; наштетување на домашни миленици и уништување на имот; “игри со умот”; или принудување на изолација од пријатели, семејство, училиште и / или работа.
  • Емоционалното насилство вклучува поткопување на чувството за сопствена вредност на една личност преку постојани критики; омаловажување на нивните способности; навредување или друга вербална злоупотреба; оштетување на односот на партнерот со децата; или не дозволувајќи му на партнерот да ги гледа пријателите и семејството.
  • Физичкото насилство вклучува повреда или обид да му наштети на партнерот со удирање, клоцање, палење, грабање, штипење, туркање, шлаканици, влечење коса, гризење, негирање да добијат медицинска нега или принудна употреба на алкохол и / или дрога или употреба на друга физичка сила. Може да вклучува и материјална штета.
  • Сексуално насилство вклучува принудување на партнер да учествува во сексуален чин кога партнерот не дава согласност.