„Мало новинарство“ за значајни теми

Проектот со наслов „Рурално мало новинарство преку Отворена ТВ“, беше причина за денешната средба на градоначалникот на Прилеп, Илија Јованоски и претставници на АГТИС, на која беше потпишан и меморандум за соработка. Проектот е финансиран од Амбасадата на САД во Скопје. Претставници од АГТИС и градоначалник на Општина Прилеп Проектните активности се оценети како мошне […]

...