Непристоен предлог до судството (судски реформи во Македонија)

Имплементирани

Донатор:ФИООМ, ОБСЕ
Датум на започнување/ завршување: 01.05.2004 – 10.05.2005

Резиме
Придонес кон приближувањето до европските стандарди поттикнувајќи мотивираност кај врвните експерти за нивно вклучување во реформските процеси преку реализирање серија експертски и една централна работилница со нивно и учество на ресорни владини петставници, како и зголемуваање на свесноста за успешни реформи преку сублимиирање и печатење на изнесените ставовите во англиско македонската публикација Реформи во судството, достапна и во електронска варијанта

Цели на проектот
Помош на Владата на РМ во креирањето стратегија за реформа на судството. Поттикнување мотивираност кај врвните експерти за вклучување во процесот на реформи.

Целна група
Влада на РМ, Етаблирана политика, Комисии на владата и Парламентот на РМ, Правен факултет, Основни, Апелациони судови, Врховен и Уставен суд, професионални здруженија на судии, донесувачи на одлуки, Министерство за правда, лидери на мислење, независни експерти.

Активности
Прва фаза: Прес конференции во Прилеп и Скопје за обзнанување на проектот; Експертска работилница за идиоматско креирање сензибилизативен материјал “Фар материјал” (материјали за ,,озрачување”); Креирање интерактивна веб страница; њњњ.јудициарѕреформс.орг.мк и нејзина постојана модерација на два јазика; Следење на фит – бекот со метод на негово структуирање (Рефлексија); дописна кампања за прибирање фит – бек; е-маил мост за прибирање на фит – бекот; интервјуи со целната група; Втора фаза: Анкета за истражување на позиции на важни актери во судството и политиката; Креирање хендаути со сублимативни изводи од анкетните активности, креирање електронска верзија за нивна презентација; Е-маил кампања за сензибилизација на целни групи и дисеминација на информации; Централна работилница: “Независноста на судството и Стратегијата за реформа на судството” ; Креирање брошура со резултатите од јавните средби, анкетите и рефлексијата од активностите; Трета фаза: Промоција и дистрибуцијана брошура Прес конференција, ТВ емисии, дисеминација на информации;

Промотори на публикацијата;
Министер за правда Мери Младеновска Ѓорѓиовска, д-р Никола Тупанчевски, министер за заштита на околина и просторно планирање, Михаел Лакнер – специјалист за судски реформи во Мисијата на ОБСЕ Скопје

Партнери и учесници
Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, Министерство за Правда, судски институции, Јавно обвинителство, Републички судски совет, Јавно правобранителство, Адвокатска комора, Нотарска Комора, професионални здруженија на адвокати, правници, АБА ЦЕЛЛИ, Светска Банка,УСАИД, ЕАР, Совет на Европа, ОБСЕ, Проект за модернизација на судството, и други. Мери Младеновска – Ѓорѓиоска – Министер за Правда, д-р Зоран Шапуриќ – Миниситер за екологија, Претседател на Комисија за политички сѕстем, д-р Никола Тупанчевски, д-р Рената треневска – Дескоска, д-р Гордан Калајџиев, д-р Гордана Бужаровска, д-р Љупчо Арнаудовски, д-р Стефан Георгиевски, Дане Илиев – Претседател на Врховен суд, Мерилин Зелин, Кети Стермер

Резултати на проектот
Изготовка на драфт стратегија за реформа на судството, дисеминација на идеи во публикација, преку веб страница и преку медиумите.

Партнер во имплементацијата
Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците.

Проектна документација

публикација: “Национални реформи во судството”

Постери

ТВ емисии: МТВ, Магазин 120 – Прва страна на триаголникот 19.10.2006; МТВ, Реприза: Магазин 120 – Прва страна на триаголникот, 20.10.2006; МТВ, Магазин 120 – Трета страна на триаголникот, 17.11.2006; МТВ, Реприза: Магазин 120 – Трета страна на триаголникот, 18.11.2006
ТВ Емитувања и Рапорти: МТВ, Интервју – Дневник, 12.01.2007; МТВ, Најава за работилница, “ДУМ” – ТВ интервју, 22.12.2006; МТВ, Рапорт од Работилница економија – Централен дневник, 22.12.2006; МТВ, ТВ Рапорт од работилница, Дневник 12,00; 16,00; 22,00; 24,00 часот, 09.01.2007; ТВ- Сител- вести, ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; ТВ Телма – вести; ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; ТВ Канал 5 – вести, ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; ТВ А1 – вести, ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; ТВ Орбис – вести, ТВ Рапорт од работилница – централен дневник; МТВ – турска програма; ТВ Рапорт: Карта на реформите во судството, 09.01.2007; МТВ, Емисија “Јустиција”: Рапорт и интервју, 18.01.2007
Радио емитувања: Македонско радио И програма, Карта на реформите во судството-09.01.2007, Работилница економија – 22.12.2006
Печатени медиуми: Балкански увид, ЕУ им посакува Добредојде на Македонските реформи во судството, 09.11.2006; Дневник, На една маса за сите реформи, 23/24.12.2006; Нова Македонија, Работилница “Карта на реформите во економијата” – Знаење,знаење и знаење!, 23/24.12.2006; Утрински весник, “ До поефикасни економски реформи со поголема транспарентност”, 23/24.12.2006; Вечер, На Министерот му го украдоа капутот – насловна стр., 10.01.2007; Вечер, Изјава на Љубомир Д. Фрчкоски (Работилница), 10.01.2007; Утрински весник, Судството мора да се избори за својата независност, 10.01.2007; Време, Прв предизвик на новиот ЈО,10.01.2007; Вест, Маневски остана без капут, 10.01.2007