Огласи

Огласи

Оглас за асистент

Асоцијација за Граѓанска Толеранција и Соработка – АГТИС има отворена позиција за асистент.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

  • Одлично познавање на англиски јазик
  • Способност за тимска работа
  • Истражувачки способности
  • Познавање на основните компјутерски програми од пакетот
  • Практичното искуство и напредни вештини во користење фото и видео опрема, како и софтвер за мултимедијална обработка ќе биде предност при аплицирањето

Заинтересираните кандидати својата кратка биографија (CV) треба да ја испратат најдоцна до 30.07.2018 год. на следнава електронска адреса: agtis@agtis.org.mk, со наслов „Пријава за асистент“.

Апликациите на кандидатите кои не ги исполнуваат наведените услови и кои нема да бидат испратени до предвидениот рок нема да бидат разгледувани. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

За дополнителни прашања, контактирајте нѐ на телефоните:

048 432 432 – Канцеларија АГТИС

076 537 886 – Мартина Билјаровска

ул. „Пиринска“ бр. 62 Прилеп, Р. Македонија