Секој дом свој паричник

Имплементирани

Донатор ФИООМ
Датум на започнување/завршување 01.03.2002 – 10.06.2002

Цели на проектот
Поддршка на законот за локална самоуправа, намалување на инструменталниот потенцијал на ЗЛС од политичка манипулација.

Целна група
Граѓанство на Македонија. Посебно: градоначалници, стручни институции, политички партии.

Резултати на проектот
Запознавање на граѓанството и другите (поодредени) целни групи со принципите на субсидијарност, намалување на инструменталниот потенцијал (политизација и стравови од федерализација на државата) на Законот за локална самоуправа, негово објаснување и предочување, Промоција на два методи на граѓански одговор во ТВ варијанта (ТВ Сител – емисии “во живо”),
TV brainstorming and TV open space.
Проектна документација
Видео материјали, фото материјали, аудио записи од јавни средби

Фотографии