Тешко ѓуле во нежна рака

ОТВ

Докажано е дека вклученоста во спортот им дава самодоверба на жените и на девојките и придонесува кон развој на лидерските способности. Дали сте знаеле дека имаме спортистка за дисциплина фрлање ѓуле во Прилеп?

Проследете го интервјуто со Делфина Апостолоска, член на атлетскиот клуб „Стеваноски“ од Прилеп и запознајте се со еден прилично специфичен и непознат спорт за нашите простори.