Родова еднаквост: Зошто е важна?

Жените и девојките претставуваат половина од светската популација, што значи дека претставуваат и половина од светскиот потенцијал. Но, нажалост, и денес родовата нееднаквост опстојува насекаде и го стагнира социјалниот напредок. Жените продолжуваат да бидат недоволно застапени на сите нивоа на политичкото лидерство. Низ целиот свет, жените и девојките учествуваат со несразмерен удел на неплатена домашна … Продолжи со читање Родова еднаквост: Зошто е важна?