ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ: Дали Македонија е премиерска држава?

ОТВ

Емисија 5 до 12
ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ: Дали Македонија е премиерска држава?
Интервју со Павле Трајанов – поранешен министер за внатрешни работи
„Власта е акумулирана кај претседателот на Владата. Ние сме високо партизирана држава, исполитизирана. Ниту една институција не функционира надвор од политичката партија што е на власт, или ако има опструкции тие структури во министерствата, во Владата, се под влијание пак на опозицијата. Нема професионалност на извршување на задачите“ – кажува Павле Трајанов, поранешен министер за внатрешни работи во интервјуто, дел од проектот „Детски болести на демократијата“ реализиран од АГТИС Прилеп, финансиран од НЕД.
AGTIS – ACTAC Sefer Tahiri