Ad verbera pro verbi (Од ќотек на зборови)

Имплементирани

Донатор:ФИООМ
Датум на започнување/завршување:01.04.2003 – 01.09.2003
Резиме
Придонес кон деконтаминација од милитантни идеи и наоружување, со поттикнување мотивираност за разоружувањекористејќи специфичен канал на хумор и сатира за влијание врз средната, високата средна класа и десижнмејкерите зада го поддржат процесот на разоружување
Цели на проектот
Поттикнување мотивираност за разоружување. Влијание врз средната, високата средна класа и десижнмејкерите за даго поддржат процесот на разоружување
Целна група
Граѓани на РМ. Медијална група: Лидери на мислење, интелигенција, политички партии (средна и висока средна класа,десижнмејкери)
Активности
Креирање и печатење на публикација, Подготовка на пропаганда и припреми за сензибилизативен материјал,Подготвување на содржини за промоција, Подготвување и модерација и промоција на веб страна, Поттикнување наинтерес кај медиуми, Медиски активности за промоција публикацијата, кампањи за подигање на интересот, Промоцијана книгата, Дистрибуирање и Мерење на Фит бек
Учесници во проектот
Генерал Гзим Острени, претседател на Форум на Албанска жена – Тетово Џане Крешова, д-р Владимир Милчин …..
Резултати на проектот
Демистификација на причините за воената криза во Македонија. Поттикнување мотивираност за разоружување.Поттикнување мотивираност за пропагирање за разоружување. Придонес кон деконтаминација од милитантни идеи инаоружување.
Партнер за имплементирање
Форум на албанска жена – Тетово, Младински совет – Прилеп

ТВ емитувања и рапорти: МРТВ, Утринска програма – во живо, 28.08.2003; ТВ Арт, ТВ рапорт од промоција на книга, 26.08.2003; МРТВ, ТВ рапорт од Трибина – Од ќотек на зборови – Тетово, 26.08.2003; ТВ Кис, ТВ рапорт од Трибина –Од ќотек на зборови – Тетово, 26.08.2003;
Печатени медиуми: Крим ревија “Сведок” 91, “Наоружани со хумор во акција за разоружување”, 24.09.2003; Факти,Најава за промоција на брошура “Adverbera pro verbi”, 25.08.2003; Факти, Острени “ Во почетокот да се разоружа паметот а потоа оружјето”, 27.08.2003; Нова Македонија бр.19969, “Оружјето најголема закана за сите”, 28.08.2003;Легитима, “Adverbera pro verbi”, Окт 2003;

Проектна документација
Публикација на македонски и публикација на албански јазик: “Ад вербера про верби”;

Фото галерија