Координати на културата

Донатор: Министерство за култура Времетраење на проектот: Април 2018 – Ноември 2018 Цел на проектот: Развивање нов културен простор за извидничките организации, базиран на културни, културно – амбиентални и еколошко – естетски премиси, кој мисијата и активностите на овие организации ќе ги ориентира кон интеркултурна и меѓународна размена, ќе ја зголеми нивната мобилност и капацитет […]

...

Рурален Community Reporting преку Отворена ТВ

Донатор: Амбасада на САД во Македонија Времетраење на проектот: Април 2018 – Декември 2018 Целта на проектот е зајакнување на капацитетот на граѓаните за учество во процесите на одлучување во руралните општини во Пелагонискиот плански регион, со што ќе се зголеми одговорноста и транспарентноста, како и грижата на локалните самоуправи кон граѓаните; преку јакнење на […]

...

Чекајќи го новиот диктатор

Донатор: National Endowment for Democracy – NED Времетраење на проектот: Февруари 2017 – Јануари 2018 Цел на проектот: Допринос кон јавната институционална пресметливост и зајакнување на оперативните елементи на таквата пресметливост -институционална резистентност на политички манипулации, -принцип на стручност и компететност, -независност, -транспарентност и отчетност, -култура на законие и -институционално памтење, заради остварување на сопствената […]

...

Повеќе од лист хартија

Донатор: Европска Унија Проект „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиските средства“ Проектот цели кон развивање на иновативен модел за соработка на граѓанските организации со деловниот сектор, преку градење на капацитетите кај граѓанските организации (ГО) да даваат услуги на деловниот сектор со што би се подобрила финансиската […]

...

Да се видам со твоите очи

Донатор: ЕИЖ Времетраење – 01.12.2016 – 01.08.2017 Проектот има за цел да придонесе за поголемо вклучување на младите жени во процесите на одлучување на локално ниво, преку зголемување на јавната сензитивност на локалните заедници за родовите прашања и подигање на свесноста за посебните човекови права на жените. Ова ќе се постигне преку едукација на девојки […]

...

PalsTV

Линк до официјалната страна ПалсТВ: palstv.eu Submitted to the Action “Capacity Building in the field of Youth”, within Erasmus+ Programme Прилог Канал Визија – Известување на заедницата – 13.06.2017 Локален настан за доделување награди 13.06.2017 АГТИС во посета на Катманду, Непал – Палс ТВ, Еразмус+ Видеа: ПалсТВ – Социјална работа ПалсТВ – Здравство ПалсТВ – […]

...

Демистификација на меѓуетничките конфликти

Донатор: Амбасада на САД во Македонија Времетраење на проектот: Август 2016 – Септември 2017 Проектот има за цел да се намалат тензиите и конфликтите меѓу етничките заедници во Македонија и нивна значителна релаксација – преку поставување на социјални НВО и општествени методологии за демистификација на меѓуетничките конфликти, оние кои се политички конструирани, а не како […]

...

Фасадата држи, темелите тонат

Донатор: National Endowment for Democracy – NED Времетраење на проектот: Февруари 2016 – Ноември 2016 Цел на проектот: Промовирање на отчетноста и транспарентноста на владините претставници и институции, преку јавен притисок врз владата за подобрување на реформите и работата на институциите, кои ќе се постигнат преку медиумски објавувања на резултатите од истражувањето на довербата на […]

...

Видете се со наши очи

Донатор – БТД Датум на започнување/завршување. 01.12.2008-30.01.2009 Партнерска организација – МКЦ – Битола Резиме Проектот предвидува формирање на школа за едукација на НВОи и за креативен мониторинг на тековните реформи; Едукацијата на 15 НВОи ќе биде идната поддршка проектот, организирањето на Role play натправари, коишто ќе бидат директно пренесувани од национален ТВ концесионер, активности за […]

...

Локален волонтерски сервис 2013/2014

ПРОМОВИРАЊЕ НА АКТИВНО МЛАДИНСКО УЧЕСТВО НА ЛОКАЛНО НИВО ПРЕКУ ВОЛОНТИРАЊЕ Донатор: National Endowment for Democracy АГТИС во партнерство со Младински културен центар – Битола (Волонтерски центар на Македонија) и Волонтерските Инфо Точки (ВИТ): Младински образовен форум – Скопје, СППМД – Кавадарци, Младински совет – Охрид, Институт за развој на заедницата – Тетово и Организација на […]

...