Информативни настани во општина Долнени

Е-услуга Новости

Со цел да се допре до пошироката јавност а посебно до населението од руралните средини во период август-септеври информаторите преку ИНФО КАРАВАНОТ ќе ги посетатат жителите во оштина Долнени. Населението ќе го запозаат со: е-услугите од порталот uslugi.gov.mk, начини како да се најавата на порталот, како да аплицираат за одредена услуга и многу други дигитални услуги.

Активност е дел од Проектот „Е-услуга како самопослуга “ кој АГТИС го спроведува  во рамките на проектот финансиран од Европската Унија „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“, спроведуван од Фондацијата Метаморфозис и партнерите.

На визуелизацијата, погледнете дел од услугите кои ги нуди Локалниот инфо центар, контакти од локалните информатори и совети како најлесно да пристапите до посакуваната е-услуга.