Конкурс за прием на новинари

Новости

Конкурс за прием на новинари за ОТВ продукција

Организацијата “АГТИС” во соработка со Центарот за Истражување на Медиумите од Ниш објави повик за обука на новинари во продукцијата на Отворена Телевизија (ОТВ), или обука на кадар за работа во непрофитни локални телевизиски станици на граѓански организации во Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора .

Оваа активност се спроведува како дел од проектот “Формирање Локална Непрофитна Медиумска Отворена Телевизија”, кој го имплементира Центарот за истражување на медиумите од Ниш во партнерство со АГТИС од Прилеп и други организации од Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, финансиран и поддржан од Европската Унија.

Обуката на ОТВ продукцијата треба да ги постави основите на професионалните вештини и да ги обучи учесниците за успешна практична работа во редакциите на ОТВ на локални, регионални и национални радиодифузери на територијата на Западен Балкан или во соработка со нив.

Наставата трае три месеци, ќе се одржува секој втор викенд, со вкупно 65 часови предавања и практични вежби, како и 10 часа за проверка на кандидатите за приемен испит и 10 часови за полагање на завршните испити на студентите.

Наставната содржина има три дела:

1. Општ дел – во кој се стекнуваат основни знаења за Телевизијата како медиум за масовна комуникација (Предмети: Вовед во ТВ новинарството, медиумска теорија, Фотографија, филм, телевизија и дигитална медиумска технологија, новинарска етика.)

2. Практична обука – совладување на основните форми на телевизиско истражување и работа во ОТВ станици (Предмети: ТВ продукција, камера, монтажа, режија, организација, визуелни ефекти, жанрови – вести, репортажа, коментари, интервју, директен пренос, уредување програми)

3. Работна позиција – прилагодена на потребите на одредени телевизиски станици или профилот на учесниците (изведувач, организатор, снимател, уредник, електронски графички дизајнер).

Програма за школите на ОТВ продукција: 1. Вовед во телевизиско новинарство, фото новинарство, 2.Фотографија, 3. Технологија на фотографиите, филм, телевизија и дигитални медиуми, 4. Основи на ТВ продукција, 5. Производство на мултимедија, 6. Техника на сликање, 7. Физички основи на снимање, 8. Основи на фотографија, 9. Видео продукција, 10. снимање на звук 11. Уредување на видео, 12. Постпродукцијата 13. Теории на уметнички форми, 14. Уметност на фотографии и филм, 15. Студиска и надворешна ТВ продукција, 16. Електронско репортажно снимање – ENG, 17. Електронско репортажно снимање – ЕФП, 18. Електронски студио – снимање – ИСП, 19. Електронска камери, 20. Телевизиски камери, 21. Светло во ТВ студиото, 22. Режија на аудиовизуелни медиуми, 23. Вовед uu анимација и визуелни ефекти, 24. Основи на филмска и телевизиска режија, 25. Вовед во филмски и ТВ сценарио, 26. ТВ режија – студиски ТВ форми, 27. Документарен филм, 28. Жанрови – Вести, Репортажа, коментари, Интервју, директен пренос , 29. Новинарска етика, 30. Визуелно влијание на ОВТ програмата.

Обуката ќе се реализира во просториите на АГТИС – Прилеп.

Конкурсот е отворен до 28 Февруари.

Пријавените кандидати ќе полагаат приемен испит од општа култура.

Заинтересираните кандидати треба да испратат свое ЦВ на agtis@agtis.org.mk или agtis@t.mk.

За дополнителни информации контактирајте не на следните броеви:

075 288 637 – Благица Цветкоска

076 537 886 – Мартина Билјаровска