Метод – Известување на заедницата

Новости Обуки

Ние веруваме дека луѓето што раскажуваат автентични приказни за искуствата што им се важни нудат вреден увид во нивните животи.

Користењето на преносна и џебна технологија за снимање на овие приказни што веројатно не би се слушнале поинаку, и користењето на интернетот за да се споделат овие искуства со другите е токму она што претставува методот Известување за заедницата.