Рамковниот договор, со или без него?

Имплементирани

Донатор: ФИООМ

Датум на започнување/завршување: 10.09.2001- 01.12.2001

Цели на проектот
Намалување на инструменталниот потенцијал на Рамковниот договор за политичка манипулација со него. Граѓанизација на Рамковниот Договор како технички акт.

Целна група
Граѓанство на Прилеп, политички партии, новинари, лидери на мислење.

Активности
Четири трибини, постер, лифлрт, дописна, е маил кампања, прес конференција, припрема на видео материјал за користење од национален концесионер, Воведен едукативен семинар, Трибина, Панел дискусии

Учесници во проектот
Благоја Ристески Платнар, д-р Љубомир Фрчкоски, Драган Павловиќ Латас, Генерал Тодор Атанасовски, новинар-воведничар Моника Талеска, Александар Цветкоски

Резултати на проектот
Намалување на сензитивноста на “национална загрозеност” преку претставување на Рамковниот Договор како технички и правен акт, до кој дошло заради недоследностите на системот и наша вина (криминализација, негативна селекција, молчење, популизам…)

Проектна документација
Постер: Дали е РД македонски крстопат, фото документација, видео документација, Рапорти од ТВ Сител и НРТВ – Прилеп, флаери, публикации од Кампањата “Мир или војна – зависи од нас” (ФИООМ)