Малку се прави, а многу останува мртво слово на хартија – маргинализирани групи во Македонија

Новости Обуки

Замислете репортер пред Центар за социјални грижи. Прво, треба да се знаат законите и да направите истражување. Ако не ги знаете законите, треба да прашате експерт (адвокат, познавач, родители на дете со такви потреби, вработен во Центар за социјални грижи или да прочитате самите.) Центарот зел пари, а како се грижи за децата со специјални потреби?

Истражувачкиот прилог има 3 елементи за правилен пристап:

     1. Ќе ти кажам што ќе ти кажувам;

     2. Ќе ти го кажам тоа;

     3. Ќе ти кажам што сум ти кажувал/а.

Еве, вака.