„Не пишуваш затоа што имаш нешто да кажеш, пишуваш затоа што нешто мораш да кажеш“ – Франсис С. Фицџералд

Новости Обуки

 

Обврска за некого да привлечете или едуцирате – не постои. Никој не е обврзан да ве гледа и чита. Снимате и пишувате затоа што вие така сакате. Бидете разбирливи, единица мерка за разбирање е да ве разбере колешката која седи до вас. Ако не ве разбира таа, како да ве разбере читателот?