Отворена позиција за проект асистент

Новости Огласи

Асоцијација за Граѓанска Толеранција и Соработка – АГТИС има отворена позиција за ангажирање на проектен асистент

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

  • Одлично познавање на англиски јазик
  • Познавање на основни компјутерски вештини
  • Способност за тимска работа
  • Вештини и искуство за организирање настани и добри презентациски способноси
  • Практичното искуство и вештини во користење фото и видео опрема, и обработка на мултимедијалните содржини ќе биде предност при аплицирањето.

Заинтересираните кандидати да испратат CV  и мотивациско писмо до 15.02.2023 год. На меил – agtis@agtis.org.mk, со наслов „Пријава за асистент“.

 За дополнителни прашања, контактирајте нѐ на телефоните:

048 432 432 и 075 288 637