Рецепт за пита од избори

Имплементирани

Донатор: ФИООМ
Датум на започнување/завршување: 01.06.2002- 10.08.2002
Цели на проектот
Поттикнување мотивираност за политичко напредување на жените (импакт во партиските изборни листи) и едукација за политичко и професионално напредување на жените.

Целна група
Жени – членки на политички партии, жени со амбиции за кариера.

Резултати на проектот
Поттикната свесност и мотивираност за политичко напредување на жените, правото на еднаква застапеност на местата – каде се носат одлуки, поттикнување мотивираност за професионално напредување на жените. Презентирани стандардизирани алатки и методи (веб учебник, хендаути и сл). Запознавање со методите на формирање работно и политичко портфолио и самопрезентација; www.pitaodizbori.com.mk